26-02-2015  Binnenkort vindt de verkiezing van de Logistiek Manager van het Jaar plaats. Een mooi evenement met uitstekende kandidaten en een zeer deskundige vakjury. Maar wat wordt er eigenlijk verwacht van de logistieke leiders van de toekomst? Een inventarisatie.

Visie

De maatschappelijke ontwikkelingen op allerlei gebieden gaan razendsnel. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de Logistiek. De logistieke leider overziet het speelveld en is goed op de hoogte van de kansen en bedreigingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Hij of zij weet mensen mee te nemen in die visie en te inspireren en enthousiasmeren om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.

Strategisch

Logistiek is zelden een doel op zich; het staat ten dienste van andere functies binnen de organisatie. Dat betekent dat de logistieke leider ook moet redeneren vanuit de vraag: hoe kan logistiek bijdragen aan de strategische waardecreatie van de organisatie en de keten?

Verbinden

Van de logistieke leider wordt er verwacht dat die zowel horizontaal als verticaal verbindingen kan leggen. Verticaal in de zin dat de strategie richting geeft aan betrokken medewerkers. En andersom, dat medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen voor het succes van de organisatie. Horizontaal in de zin dat logistiek een echte teamspeler wordt die intern samenwerkt met bijvoorbeeld financiën, HRM en commercie en extern samenwerkt met klanten en toeleveranciers.

Voorbeeld

Zonder volgers geen leider. De logistieke leider zal er daarom vooral ook voor zijn volgers moeten zijn. Waarbij eerlijkheid en het gevoel van veiligheid essentieel zijn. Niet alle beslissingen zijn altijd even leuk, maar acceptatie daarvan is vooral afhankelijk van de mate waarin de logistieke leider zelf het goede voorbeeld geeft en integer de belangen van de volgers meeweegt in de beslissingen.

Leren

De nieuwe logistieke leiders zijn niet ‘de baas’ maar zijn coachend, faciliterend en dienend aan de operatie. Ze zorgen ervoor dat de logistieke professionals hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Door die professionals optimaal te betrekken bij de organisatie en open te staan voor experimenten creëren ze een lerende organisatie.

Kwetsbaar

Alleen de sterkste leiders durven zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ze delen informatie vrijelijk en staan open voor kritiek. Ze hebben de waarheid niet in pacht en weten dat goede ideeën doorgaans van anderen komen. Ze luisteren meer dan ze spreken.

Zoeken we het schaap met de vijf poten? Nee; Juist niet. Kom naar Logistiek Manager van het Jaar 2015 en ontmoet de logistieke leiders van de toekomst.