02-02-2015  Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, doen dat in Nederland veiliger dan waar ook ter wereld. Deze uitspraak deed ik vorige week op BNR. De zender besteedde aandacht aan het zoutzuurlek op de A73 en vroeg EVO: hoe veilig is het werken met gevaarlijke stoffen in Nederland?

Veiligheidsbewustzijn

Maar, mijn uitspraak deed ik niet zomaar. Het werken met gevaarlijke stoffen wordt vaak in een negatief daglicht gesteld. Terwijl iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt, zoals het laden, lossen en verpakken van gevaarlijke stoffen, goed moet zijn opgeleid. De veiligheidsopleidingen voor logistiek managers, veiligheidsadviseurs, magazijnmedewerkers en chauffeurs zijn van een hoog niveau.

Bij EVO merken we dagelijks dat het veiligheidsbewustzijn bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken hoog is. Als ik leden bezoek, merk ik iedere keer weer dat men bezig is om de veiligheid blijvend te verbeteren. Dat begint met veiligheidsbewustzijn in de hele organisatie. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat iedereen elke dag veilig naar huis kan gaan? Dat betekent ook verder kijken dan de eigen onderneming. Zo stellen handels- en productiebedrijven die hun goederen laten vervoeren door transportbedrijven, steeds strengere vervoerseisen.

Incidentenpolitiek?

Toch zie je na een ongeval, zoals onlangs op de A73, in de media direct de twijfel toestaan. Ongetwijfeld is de term ‘gevaarlijke stoffen’ daar deels debet aan. Wordt er in Nederland wel veilig gewerkt met gevaarlijke stoffen? Moet er geen scherpere regelgeving komen? Waarom rijden deze gevaarlijke stoffen eigenlijk over de weg?

Wat ik graag wil voorkomen, is incidentenpolitiek. Lering trekken uit het incident? Ja! Na de uitkomst van een incidentenonderzoek kunnen overheden én bedrijven bepalen of de veiligheid verbeterd kan worden. Maar nieuwe overbodige regels die duizenden bedrijven die veiligheid dagelijks in de praktijk brengen, treffen als zij met gevaarlijke stoffen werken? Nee. Een incident is een ‘afwijking van het gewone’. Laten we voorkomen dat we op basis daarvan nieuw beleid gaan maken.

Radio 1

Ongelukken kunnen altijd gebeuren. Dat levert niet alleen bij BNR vragen op, maar ook bij Radio 1. Het onderzoeksprogramma Argos bracht daarom vorige week een bezoek aan EVO. In ons simulatiemagazijn, waar EVO onder andere heftruckopleidingen geeft, bespraken we puntsgewijs wat er bij veilig werken met gevaarlijke stoffen komt kijken. Naast veiligheidsbewustzijn hebben we het gehad over etikettering, veiligheidsinformatiebladen en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. De verslaggeefster trok zelf een heus veiligheidspak aan.

Luister de reportage, waarin Argos een bedrijf centraal stelt waar het veiligheidsbewustzijn niet optimaal zou zijn, vooral terug. Misschien bent u dan, net als ik, van mening dat er echter voldoende handvatten zijn om veiligheidsbewustzijn continue in de praktijk te brengen.