10-06-2014  Als je zaken met de overheid doet, moet je je profileren als een duurzame maatschappelijk verantwoorde ondernemer. In haar aanbestedingen stelt de overheid namelijk duurzaamheidseisen en wensen aan haar inkopen. Hierbij wordt ook altijd de CO2-prestatieladder genoemd.

Dit klinkt leuk, maar het schept volgens mij een hoop onduidelijkheid voor ondernemers. Regelmatig vragen ondernemers  waar dit nu eigenlijk over gaat.

Stappen gezet

In het begin van dit beleid, ik meen in 2010, was er ook al een hoop ophef. Met de detailcriteria die er werden gesteld, konden bedrijven geen zaken doen.

Inmiddels zijn er veel bedrijven die al eerste stappen hebben gezet, soms zonder dat dat beseft wordt. Een hoop bedrijven denkt echter dat maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen maar geld kost en dat investeringen zich niet terugverdienen. Maar: maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt juist bij aan lagere kosten en hogere omzetten.

Markt

Bedrijven die al langere tijd investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, merken bovendien dat zij veerkrachtiger reageren op een onrustige markt. Hoe kan dat nu?

Hoe zit dat dan met de leden van EVO? Hebben logistiek managers hier ook mee te maken? Of ondernemers?

Duurzame inzetbaarheid, energiezuinige distributiecentra, luchtvervuiling door fijn stof, arbeidsveiligheid – zomaar wat onderwerpen waar leden van EVO mee te maken hebben.

Ik zie dat bedrijven op diverse fronten de negatieve impact op het milieu en de omgeving proberen te verminderen. Ook al is dat soms door regels ingegeven. Deze onderwerpen raken niet alleen de kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook de logistieke operatie. Waarom doen ze er dan zo weinig mee?

Proces

Misschien geldt toch nog ‘onbekend maakt onbemind’.  Er is behoefte aan een duidelijke route naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het gaat om het proces, niet om de eindbestemming.

Dat is waarom EVO om op 17 juni een workshop organiseert. MVO Nederland geeft uitleg over hoe en welke stappen ondernemers kunnen nemen om maatschappelijk verantwoord ondernemen meer te duiden. Ook voor ondernemers die de eerste stappen nog moeten zetten, biedt EVO handvatten om aan de slag te gaan.

Meer informatie en aamelden