15-01-2015  In 2014 werden er, voor het eerst in jaren, weer meer bestelauto's verkocht, melden Bovag, RAI Vereniging en RDC. Opvallend is de stijgende verkoop van 'groene' bestellers - elektrisch en op CNG. Geconstateerd wordt dat er sprake is van toegenomen vertrouwen van ondernemers, waardoor zij weer durven investeren.

Wat we hiervan leren: geen beter recept voor schoner goederenvervoer, en vooral ook stedelijke distributie, dan een sterke(re) economie. De beste manier om oude bestelauto's de stad uit te jagen, is door sterke ondernemingen die durven te investeren. Stadsbestuurders, in het bijzinder wethouders die zich bezighouden met mobiliteit, duurzaamheid én economische ontwikkeling, doen er goed aan dit soort berichten goed op zich in te laten werken.

Efficiënter

Het is volkomen logisch dat zij zich bestuurlijk verantwoordelijk voelen voor een gezond leefklimaat voor hun burgers, verrommeling van de (binnen)stad, verkeersinfarcten en onveilige verkeerssituaties willen bestrijden. En ook dat ze daarvoor samen met het bedrijfsleven slimme plannen smeden, bijvoorbeeld projecten die stedelijke distributie en stadslogistiek slimmer en efficiënter maken. Op dit moment zijn we daarover met tal van gemeenten, bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam in gesprek: de gezamenlijke plannen en projecten zijn spannend en veelbelovend. Op de agenda voor onze overleggen staan echter ook, soms verregaande, maatregelen waar kwetsbare ondernemers last van hebben: de mogelijke uitbreiding van milieuzones voor het vrachtverkeer in Rotterdam en in zowel Rotterdam als Amsterdam de invoering van milieuzones voor het bestelverkeer.

Vertrouwen

De les van de aantrekkende investeringen in nieuwe en schonere bestelauto's: vertrouwen in de economie, in herstel, zet ondernemers aan tot investeringen. Dus ook investeringen die leiden tot schoner vervoer. En onevenwichtige, te stevige maatregelen die kwetsbare ondernemers feitelijk raken in hun bedrijfsvoering, hen op kosten jagen of schrik aanjagen, zijn op hun beurt slecht voor het vertrouwen dat nodig is om investeringen te doen. Ambities op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijk voor een stad, maar ondernemersklimaat en -vertrouwen zijn dat net zozeer. Ook of juist voor duurzaamheid en leefbaarheid. Vanuit die optiek: duurzame investeringen aanjagen en stimuleren, ter ondersteuning van dat broze vertrouwen, zou zomaar eens effectiever en verstandiger kunnen zijn.