13-11-2012  Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen zijn verplicht een veiligheidsadviseur in huis te hebben. Veel EVO-leden schakelen hiervoor een EVO-adviseur in. In 2013 gaan weer een groot aantal wijzigingen voor de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR, in. Het is nu dus een drukke periode voor de veiligheidsadviseurs, waaronder ondergetekende. Bedrijven moeten tijdig geïnformeerd worden over wat ze te wachten staat en hoe de veranderingen ingepast kunnen worden in de dagelijkse werkmethoden. 

De complexiteit van de wetgeving blijkt weerbarstig, zeker voor de dagelijkse praktijk op de werkvloer, lees: in het magazijn. Bij mijn audits blijkt regelmatig dat de correcte toepassing van ADR-regels problemen oplevert. Dat is meestal geen onwil, maar vaak is het voor medewerkers niet altijd duidelijk wat ze te doen staat. De veiligheidsadviseurs krijgen in 2013 een belangrijke extra taak: zorg dragen voor de juiste training van betrokken werknemers (met daarin ook de nieuwe ADR-regels) en het registreren van deze opleidingen.

Vreemde ogen dwingen

Van de week was ik op bezoek bij een EVO-lid. Zo’n dag begint meestal met het bijpraten van de contactpersoon, in dit geval een KAM-leidinggevende. Zijn belangrijkste taak is te zorgen voor veiligheid in het bedrijf en het voldoen aan de milieuregels. De ADR-wijzigingen zijn voor hem een extra bijkomstigheid, waarvoor onze hulp is gevraagd. Bij het ‘rondje’ door het bedrijf ga ik na of de actiepunten uit het vorige bezoek zijn uitgevoerd en spreek ik medewerkers aan die belast zijn met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vreemde ogen dwingen… 

Soms blijkt dan dat de werkmethoden zoals we die samen op papier hebben gezet niet genoeg aandacht krijgen of dat regels verkeerd worden uitgevoerd. Voorbeelden die ik tegenkom: vierkant geplakte ADR-etiketten (die ruitvormig zijn), een verkeerde volgorde van ADR-data op vervoerdocumenten, een chauffeur zonder ADR-certificaat die meer wil meenemen dan de vrijgestelde hoeveelheid en die de eerder geladen vaten met chemicaliën los in de vrachtwagen heeft staan.

Awareness training

Om dergelijke problemen te voorkomen, geven we medewerkers eens per jaar een awareness training om ze bewust te maken van het hoe en vooral het waarom van de regels. Mijn ervaring is dat als je uitleg geeft en praktische voorbeelden en veel gemaakte fouten laat zien, het meer gaat leven. Medewerkers spreken elkaar dan ook sneller aan als ze iets zien dat niet volgens de regels is. Deze wettelijk verplichte trainingen die elke 2 jaar door betrokken medewerkers moeten worden gevolgd, zijn echt noodzakelijk.

ADR-seminars en -advies

Als veiligheidsadviseur bij EVO en dus kenner van het ADR, ben je dagelijks bezig met de regeltjes en houd je de ontwikkelingen goed bij. Voor medewerkers in bedrijven is dat lastiger: ze hebben soms maar met een beperkt aantal gevaarlijke stoffen te maken en voor veel van deze mensen is ADR maar een klein onderdeel van hun werk. EVO organiseert vanaf 19 november seminars waarin de ADR-wijzigingen 2013 uitgebreid aan bod komen. Seminars met docenten uit de praktijk die weten van de hoed en de rand, en, ook niet onbelangrijk, waar de deelnemers meer inzicht leren krijgen in de nut en noodzaak van de ADR-regelgeving. 

De seminars passen binnen een belangrijke rol van EVO, namelijk het verschaffen van de juiste informatie aan leden. Niet voor niets is EVO marktleider op het gebied van logistieke opleidingen en advisering op het gebied van gevaarlijke stoffen. Wilt u weten hoe uw bedrijf er in die complexe wereld voor staat? EVO-Bedrijfsadvies heeft naast de inzet van veiligheidsadviseurs ook een scan ontwikkeld voor bedrijven die hen in slechts één dagdeel inzicht geeft in de stand van zaken en de noodzakelijke actiepunten. De kosten zijn beperkt en staan in geen verhouding tot de boetes bij overtredingen. Een aanrader, want bij elk bedrijfsbezoek blijkt wel weer dat ik de vinger op een zwakke plek kan leggen…