12-11-2013 De introductie van containers in het internationale goederenvervoer blijkt een wereldwijde revolutie van de eerste orde. Zweeds onderzoek heeft voor het eerst inzage gegeven in de gevolgen van deze zogenoemde ‘containerisatie’. De cijfers spreken voor zich.

Revolutie

In de eerste vijf jaar na de introductie van de container is de handel tussen de 22 grootste industrielanden met maar liefst 320% toegenomen. Na twintig jaar is de gecreëerde groei van de handel tussen deze landen opgelopen tot 720% (!). De door containers gerealiseerde groei is zelfs vele malen groter dan de groei van de wereldhandel door handelsovereenkomsten.

En de groei is er nog lang niet uit. Meer en meer producten worden klaargemaakt en verpakt zodat ze met een container vervoerd kunnen worden. Een revolutie op wereldschaal dus.

Strippers

Die explosieve groei van goederenvervoer in containers betrekt wereldwijd steeds meer mensen bij de afhandeling van containers. Meer en meer magazijnmedewerkers zijn bijvoorbeeld beladers van containers geworden. Of ze zijn juist uitpakkers, ofwel strippers, geworden. Nog daargelaten al die scheepslui, vrachtautochauffeurs en machinisten die dagelijks containers vervoeren.

Voor die steeds groter wordende groep is het belangrijk dat zij hun werk veilig kunnen doen. En veiligheid in containertransport is bij uitstek een wereldwijd vraagstuk. Als iemand in Nederland een container verkeerd belaadt, is de kans op ongelukken aan boord van schepen, elders in de wereld, groot.

Verenigde Naties

Het veilig beladen van containers kunnen landen dus niet meer zelf organiseren. Chinezen hoeven zich immer niet te houden aan Nederlandse regels. Zelfs de Europese Unie is te klein om het containervervoer van veilige, wereldwijde randvoorwaarden te voorzien. De enige organisatie die dat wél kan, is de Verenigde Naties.

Daarom was ik vorige week namens de European Shippers Council (ESC), de Europese koepelorganisatie voor verladers, in Geneve. Hier probeerde ik samen met vertegenwoordigers uit van over de hele wereld, uit de hele logistiek keten, de laatste hand te leggen aan een handboek voor het veilig beladen en uitpakken van containers.

Het product mag er zijn. De betrokken VN-organisaties moeten het door de experts opgestelde handboek nog officieel goedkeuren. Zodra dat is gedaan hebben verladers wereldwijd één handboek voor een veilig containervervoer.

De verwachting is dat het handboek in 2014 beschikbaar is. EVO zal het tegen die tijd zeker aan u aanbieden.