08-01-2015  EVO lobbyt al jaren voor de Rijnlandroute. Gelukkig is de Rijnlandroute nu een stap dichterbij. Onlangs tekende de minister van Infrastructuur en Milieu namelijk het Tracébesluit voor de aanpak van de A4 en de A44. Dit is goed nieuws voor EVO-leden – hun goederen staan straks aanzienlijk minder in de file.

2020

Dergelijke besluitvormingstrajecten zijn helaas complex, langdurig en taai. Toch komt de Rijnlandroute nu langzaam maar zeker dichterbij. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2016. In 2020 moet de Rijnlandroute gereed zijn.

Belang

De Rijnlandroute is van cruciaal belang voor de doorstroming van de Duin- en Bollenstreek. De weg moet toekomstige economische ontwikkelingen mogelijk maken die onze unieke positie t.o.v. het buitenland in de sierteelt moet waarborgen. Maar ook ‘life science’ in Leiden en omstreken profiteert hiervan.

2015

Zijn we nu klaar? Nee, nog lang niet. De Economische Wegwijzer 2014 laat zien dat het bedrijfsleven in Zuid-Holland nog behoorlijke economische schade ondervindt van de files. In 2013 was de schade voor het bedrijfsleven alleen in deze provincie goed voor 53 miljoen euro. Om hier verandering in te brengen dient er nog flink aan de infrastructuur gesleuteld te worden, bijvoorbeeld door de aanleg van de A13/A16, de Blankenburgtunnel en de verbinding tussen Rotterdam en het achterland.