24-06-2015  EVO was vanaf het begin kritisch op de uitbreiding van de milieuzone in Rotterdam. We hebben er daarom voor gezorgd dat Rotterdam rekening houdt met uw onderneming door alleen de oudste bestelauto’s te weren. Ook is er een goede sloopregeling en is de omvang van de milieuzone voor het vrachtverkeer beperkt.

Kritisch

Toch blijft EVO kritisch. We willen voorkomen dat vooral kleine ondernemers hun bestel- of vrachtauto’s te snel moeten vervangen om Rotterdam in te mogen. Met de milieuzone die per 1 januari 2016 wordt ingevoerd, geeft wethouder Langenberg hier gehoor aan. Rotterdam weert alleen bestelauto’s ouder dan 15 jaar.

Het is daarom onacceptabel dat het college voorsorteert op een nóg strengere milieuzone per 2018 die ook nieuwere bestelauto’s weert. Deze nieuwere auto’s zijn echter pas in 2021 bedrijfseconomisch afgeschreven.

Q&A

Er is één voordeel: om weggebruikers beter aan de nieuwe toegangseisen te laten wennen, gaat de gemeente niet meteen vanaf 1 januari 2016 tot bekeuren over. Overtreders worden gedurende de eerste maanden na de introductie alleen gewaarschuwd.

Toch kan ik me voorstellen dat u zich voorbereidt en denkt: wat betekenen de maatregelen voor mij? Ik heb daarom alle wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Zones

De huidige zone is beperkt tot de binnenstad (zwart). De nieuwe zone (rood, per 1 januari 2016) geldt ten noorden van de Maas (incl. de oeververbindingen) en reikt vrijwel tot aan de ruit van Rotterdam. De bedrijventerreinen worden ontzien.

Wie in deze nieuwe milieuzone met euroklasse IV, V en hoger rijdt, hoeft niets te vrezen. De toegangseisen zoals die landelijk zijn afgesproken, blijven overeind. De uitbreiding van de milieuzone voor de vrachtauto is dus alleen geografisch.

Bedrijven die op dit moment hun oudere vrachtauto (euro III en lager) buiten de oorspronkelijke, binnenstedelijke milieuzone inzetten (zwart), moeten dus een nieuwer voertuig inzetten. Bezitters van vrachtauto’s kunnen net als nu een beroep doen op de hardheidsclausule of een ontheffing aanvragen.

Bestelauto

Dan de bestelbus: per 1 januari 2016 laat Rotterdam alleen bestelbussen van 1 januari 2001 en jonger tot de nieuwe milieuzone (rood) toe. De eigenaren van oudere bestelbussen moeten een ontheffing aanvragen of gebruik maken van een sloop- en compensatieregeling of een beroep doen op de hardheidsclausule.

In 2017 evalueert de gemeente of de luchtkwaliteit voldoende is verbeterd. Zo niet, dan kan de gemeente de toegangseisen voor bestelauto's per 1 januari 2018 aanscherpen.

Sloopregeling

De gemeente verlengt  de huidige sloopregeling om voertuigeigenaren van bestelbussen die de milieuzone niet in mogen financieel bij te staan.

Nog steeds vragen? Neem dan contact met EVO op.