Met de komst van de Tweede Maasvlakte wordt een groei van het spoorvervoer verwacht. Maar ook de im- en exportstromen van Nederlandse bedrijven nemen toe. Voldoende ruimte op het spoor is dus noodzakelijk.

Varianten

Er komt extra spoor, maar staatssecretaris Mansveld moet een keuze maken uit enkele verschillende routes. De routes lopen allemaal door Twente en komen uit op de grensovergang bij Oldenzaal.

Zoals bij veel nieuwe verbindingen maken regionale overheden bezwaar tegen extra goederentreinen. Er wordt daarom geen gelegenheid onbenut gelaten om de verwachte groei van het spoorgoederenvervoer in twijfel te trekken.

De vrees voor geluidsoverlast is begrijpelijk, maar het extra geluid is aanvaardbaar zo lang aan de algemene regelgeving wordt voldaan. Bovendien worden goederentreinen aanmerkelijk stiller. Ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden inmiddels strenge regels.

Derde spoor

Nog voordat in Twente de benodigde capaciteitsuitbreiding is gerealiseerd, moet echter nog een andere flinke hobbel worden genomen: de flinke capaciteitsbeperking tijdens de bouw van het derde spoor in Duitsland tussen 2016 en 2022.

Dat derde spoor is noodzakelijk om de goederentreinen over de Betuweroute zonder al te veel problemen op het aansluitende Duitse spoornet te krijgen. Maar tijdens de bouw van dat derde spoor is in Duitsland de capaciteit voor goederentreinen zeer beperkt.

Naarmate het spoorvervoer weer toeneemt, gaat dat flink knellen. Naast de bestaande verbinding in Twente zal de zogenoemde Brabantroute extra goederentreinen moeten verwerken. En dat terwijl er meer goederentreinen (met soms gevaarlijke goederen) over de Betuweroute moeten rijden om die Brabantroute (Dordrecht, Breda, Tilburg) weer te ontzien.

Bedienen

EVO heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarom gemaakt dat het tijdelijk verminderen van het spoorvervoer geen optie is. Geen enkel bedrijf kan zich veroorloven om zijn klanten even niet te bedienen.