Rusland is het grootste land ter wereld met een oppervlakte van ruim zeventien miljoen vierkante kilometer. Rusland is hiermee ruim vierhonderd keer groter dan Nederland. Rusland telt dan ook tien tijdzones. Met een bevolking van ruim 143 miljoen inwoners neemt Rusland de negende plaats in op de lijst van landen naar inwonertal.

Geschiedenis

De relatie tussen Rusland en Nederland kent een lange geschiedenis. Hollandse kooplieden worden al aan het einde van de zestiende eeuw actief in de handel op het Rijk van Moscovië, vooral in de noordelijke havenstad Archangel. Een goede band met het uitgestrekte Russische rijk is voor de Republiek van belang. En andersom heeft Rusland veel belang bij de economische groei die Nederland gedurende de 17e eeuw doormaakt.

Op 3 juli 1697 arriveert een brief van tsaar Peter de Grote (1682-1725) bij de Staten-Generaal op het Binnenhof waarin hij een bezoek aan ons land aankondigt. Tsaar Peter is namelijk zeer geïnteresseerd in de uitermate hoog aangeschreven Nederlandse scheepsbouw. Kennis over scheepsbouw en zeevaart was toentertijd schaars in Rusland.

Eenmaal terug in Rusland, vol met nieuwe ideeën, voert Peter de Grote tal van vernieuwingen door. Zo moesten hoge functionarissen hun baard afscheren en het dragen van westerse kleding werd de norm. De tsaar reduceert de macht van de kerk en de hoge adel. De senaat wordt de hoogste autoriteit.

Onder zijn bewind groeit de economie aanzienlijk: het aantal handelsondernemingen vertienvoudigt. Om zijn droom van een Russische handelsnatie waar te maken, richt hij met behulp van de in Nederland opgedane ervaringen een oorlogsvloot op.

Handel

Nederland heeft dus, historisch gezien, een onlosmakende band met Rusland. Vanuit dit oogpunt bezien is het niet vreemd dat veel bedrijven uit Rusland belangstelling hebben voor goederen en diensten uit Nederland.

Handel drijven met Russische bedrijven is in de basis niet anders dan met bedrijven elders in de wereld. Toch zijn er een aantal punten van aandacht waar u rekening mee dient te houden, zoals het bepalen van de juiste leveringsvoorwaarde, het aanstellen van de juiste logistieke partners (bijvoorbeeld voor het transport) en de douaneafwikkeling.

Bijeenkomst

En niet geheel onbelangrijk: met welke juridische zaken u te maken krijgt op het gebied van contracten en eventueel claimrecht. Kom daarom op 24 juni naar de bijeenkomst ‘Handel met Rusland’.