Het centrale thema van het EVO-jaarcongres op 4 juni was ‘samenwerken’, en ik kan u mededelen dat er volop werd samengewerkt. Zo werkten de moderators goed samen met de workshopleiders en werkten de dames van evenementen goed samen met de catering. Ook in de voorbereiding op dit evenement werkten alle EVO-medewerkers goed samen om het jaarcongres tot een succes te brengen.

Maar wat is nu een goede samenwerking binnen een organisatie? Iedere medewerker zal aangeven dat hij of zij goed samenwerkt, bijvoorbeeld op afdelingsniveau. Toch is er altijd wel verbeterpotentieel. Waar vaak het eerste aan gedacht wordt, is dat er meer begrip voor elkaar moet zijn of schotten tussen afdelingen moeten verdwijnen.

Processen

Barrières die medewerkers ervaren zijn vaak een gebrek aan inzicht in de processen of de werkzaamheden van andere afdelingen. De grootste barrière is volgens mij echter dat er geen goede supplychainstrategie gedefinieerd is of de verantwoordelijke voor de supplychain geen onderdeel uitmaakt van het managementteam.

Ook is het van essentieel belang dat er capaciteit beschikbaar is om naast de dagelijkse operationele activiteiten ook optimalisatieprojecten uit te voeren.  Alleen zo kunnen onderliggende processen zoals productintroductie, uitfasering en forecast goed worden uitgevoerd.

Check

Maar hoe pakt u dit nu op? Een eerste stap is de supplychain performance check, ontwikkeld door EVO in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Deze check geeft inzicht in de status van de interne samenwerking in uw organisatie.

Het doel van deze check is om inzicht te verkrijgen in de prestaties van de huidige supplychainprocessen in uw organisatie. De check gaat in op het supplychainbeleid in uw organisatie en de samenwerking tussen de afdelingen: transport, inkoop, logistiek, voorraadbeheer en/of productieplanning. Ook is het mogelijk om de resultaten te benchmarken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EVO-Bedrijfsadvies.