De essentie van supply chain management (SCM) is dat organisaties op een heel andere manier gaan (samen)werken. Steeds meer organisaties zien dan ook het toenemende belang van SCM in. Het aanstellen van een supply chain manager is in dit kader een goede eerste stap, maar kent ook gevaren.

Kern

Helaas zijn er veel misverstanden over SCM. Daarom is het goed om terug naar de kern (de definitie) te gaan: de systematische, strategische coördinatie van (1) de traditionele zakelijke functies binnen een organisatie en (2) de activiteiten binnen de gehele supply chain met als doel het verbeteren van de prestaties op lange termijn van (a) de individuele organisaties, en (b) de supply chain als geheel.

Strategisch en coördinerend

Uit de definitie blijkt duidelijk dat SCM een strategische activiteit is. Het gaat over de lange termijn en over de prestaties van de organisaties als geheel. Ook gaat SCM over de coördinatie van het samenwerken tussen verschillende interne en externe partijen. SCM is derhalve een specifieke visie op bedrijfsvoering.

Supply Chain-afdeling

Steeds meer organisaties zien het belang van SCM en tuigen daarom een suply chain-afdeling op. Met daarbinnen functies zoals inkoop, productie, logistiek en/of service. Dat is mooi, deze functies worden dan immers integratief aangestuurd. Maar met alleen een afdeling met een manager aan het hoofd zijn we er niet.

Interne afstemming

De belangrijkste uitdagingen bij interne afstemmingen liggen tussen inkoop, productie, logistiek, sales, financiën en HRM. Door inkoop, productie en logistiek binnen supply chain te integreren, ontstaat er een nieuwe entiteit maar wordt er niets gedaan aan de coördinatie met de andere afdelingen.

Uiteindelijk worden de strategische beslissingen in de directiekamers genomen. Het topmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de organisatie goed te laten functioneren. Een supply chain manager kan daar niet verantwoordelijk voor zijn - die heeft daarvoor immers niet de benodigde bevoegdheden.

Visie

Beter samenwerken met ketenpartners; geen supply chain manager die daar op tegen is. Maar of dat lukt hang af van de manier waarop partners worden gezocht en hoe contracten worden afgesloten. Opnieuw een strategisch vraagstuk dus.

Voor organisaties die de echte kracht van SCM willen gebruiken, is er veel meer nodig dan een aangewezen manager. Door SCM in een hokje te plaatsen doe je mogelijkerwijs precies datgene wat je zou moeten vermijden. SCM is geen functie, maar een visie op bedrijfsvoering.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder