22-04-2013  Steeds meer mkb’ers focussen op samenwerking met andere partijen om (logistieke) besparingen te realiseren en hun servicegraad te verbeteren. Samenwerking kan bijvoorbeeld gericht zijn op het bundelen van goederenstromen, het optimaliseren van forecasting of het gezamenlijk inkopen van producten/diensten.

Voorwaarden voor succesvolle samenwerking

Toch is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan, want zo eenvoudig is effectief en efficiënt samenwerken niet. Vaak zien we dat het eigen belang toch voor het collectieve belang gaat. Om tot een succesvolle samenwerking te komen, moeten de betrokken bedrijven:

  • voldoende vertrouwen in elkaar hebben
  • doelstellingen formuleren die alle partijen een win-winsituatie oplevert
  • zoals bij iedere goede relatie; zowel positieve als negatieve zaken delen
  • op alle niveaus open communiceren: van directieniveau tot operationeel niveau
  • betrouwbaar en geloofwaardig zijn

Ook is het belangrijk dat bedrijven, voordat zij intensief gaan samenwerken, hun organisatie op orde hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansluiting van de logistieke operatie op de strategische doelstellingen. Of aan de afstemming tussen inkoop, logistiek en verkoop en het gebruik van KPI’s.

Samenwerking is de toekomst

Samenwerking is de toekomst: ‘Do it together’. Hierbij gaat het om het realiseren van een duurzaam concurrentievoordeel. Lees ter inspiratie de presentatie over Shared Warehousing die Cyril Driessen en ik hielden tijdens de vakbeurs Transport and Logistics 2013 (maart jongstleden).

Supply chain management scan

Wilt u weten hoe en met wie u kunt samenwerken en welke voordelen u hiermee kunt behalen? EVO is bezig met de ontwikkeling van een supply chain management scan. Via self assessment kunt u verbetermogelijkheden identificeren en uw ketenprestaties benchmarken. U hoort binnenkort meer over deze scan. Wilt u nu al meer informatie? Neem dan contact met mij op, telefonisch via 079 3467 346, per e-mail via bedrijfsadvies@evo.nl.