03-09-2014  Binnen de logistiek is veel aandacht voor kostenreductie. Hoe belangrijk ook, de logistiek zal daarnaast meer klantwaarde moeten gaan creëren. Een logistieke menukaart is daarbij een handig hulpmiddel.

Margegroei

In de alsmaar voortdurende economische malaise is er vooralsnog niet veel hoop op marktgroei. Geen wonder dus dat bedrijven zich vooral focussen op kostenreductie. Immers, bij een gelijkblijvend volume wordt de winst bepaald door het verschil tussen prijs en kosten. En waar prijzen stabiel zijn, kan alleen door kostenbeperkingen margegroei worden behaald.

Kampioen kostenbesparing

Kosten besparen; dat is een kolfje naar de hand van logistici. Voorraadverlaging, optimale routering, maximale bezettingsgraden van machines en vrachtauto’s - ons mooie vakgebied zit er tjokvol mee. Geen wonder daarom dat logistiek en supply chain zich mogen verheugen in een toenemende aandacht.

Onderscheidend vermogen

Na ruim vijf jaar crisis moeten we zo langzamerhand toch voorzichtig worden. Natuurlijk blijft kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt maar op termijn kan een extreme kostenfocus ook contraproductief worden. Wie te ver doorschiet raakt uiteindelijk zijn onderscheidend vermogen en daarmee zijn bestaansreden kwijt. Immers, er kan er maar één de goedkoopste zijn.

Concurrentiekracht

Wil een bedrijf op de lange termijn concurrerend blijven, dan zal het zich op andere dimensies moeten onderscheiden. Binnen de logistiek hebben we het dan bijvoorbeeld over dimensies als kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, snelheid, betrouwbaarheid en (vooral) flexibiliteit.

Dilemma

Bijvoorbeeld door snel en flexibel op de specifieke klantwens in te springen kan de logistiek klantwaarde creëren en zo bijdragen aan het concurrentievoordeel. Maar daar zit dan tegelijkertijd wel een dilemma. Snel en flexibel is mooi voor de klant maar soms ook duurder dan de standaardoplossing.

Klantsurplus

Bij verhogen van de klantwaarde wordt het zogenoemde klantsurplus (het verschil tussen de waarde die de klant ervaart en de prijs die wordt betaald) verhoogd. Daar is de klant blij mee, maar tenzij de prijs wordt verhoogd, schiet uw organisatie er zelf niet veel mee op.

Logistieke menukaart

Een mooi hulpmiddel om uit het dilemma te komen, is de logistieke menukaart. In tegenstelling tot het gebruikelijke ‘one size fits all’-tarief worden dan verschillende logistieke opties van afleversnelheid, afleverlocatie, verpakkingseenheid, et cetera elk apart beprijsd.

Win-win

Met de logistieke menukaart kan de klant zelf zijn optimale prijs/waardeverhouding (lees: klantsurplus) kiezen en dat geeft uw organisatie dan weer de mogelijkheid om een stukje van de gecreëerde meerwaarde als marge te incasseren. Kortom, een simpele en effectieve methode naar win-win.