07-07-2015  Tegengestelde belangen tussen afdelingen of organisaties vormen vaak een lastige blokkade naar ketensamenwerking. Het onverkort vasthouden aan die belangen is even begrijpelijk als onverstandig. Uiteindelijk is juist het behalen van de gezamenlijke doelen in het belang van alle ketenpartijen.

Ketenconflicten

Helaas zijn interne en externe ketenconflicten aan de orde van de dag. Vaak zijn tegengestelde belangen hiervan de oorzaak. Sales wil graag een hoge beschikbaarheid maar logistiek wil de voorraden laag houden. Inkoop beperkt de productportfolio om zo betere deals met toeleveranciers te maken maar productie wil zijn eigen items kunnen kiezen om kwaliteit te garanderen. Bij prijsonderhandelingen tussen retailer en fabrikant is er doorgaans een 'win-lose' situatie.

Korte termijn

Dat organisaties opkomen voor hun eigen belang is niet meer dan logisch. Sterker nog, je zou niet anders willen. Maar het kortetermijnbelang is vaak niet dienstig aan het strategische doel. Anders gezegd: door zich in te graven op het eigenbelang kunnen organisaties zichzelf uiteindelijk lelijk in de vingers snijden. Twee voorbeelden kunnen dit fenomeen illustreren.

Fyra

Een eerste voorbeeld betreft de Nederlandse overheid, de NS (en haar dochters) en de treinbouwer AnsaldoBreda. De diverse partijen kozen er voor om vooral hun eigenbelang zo goed mogelijk te verdedigen. Bijvoorbeeld door strikt vast te houden aan overeengekomen contracten en voortdurend proberen de andere partij de schuld van problemen in de schoenen te schuiven. Met als ultieme consequentie dat het gezamenlijke doel nooit gerealiseerd is.

Luchtvracht

Een tweede voorbeeld is de luchtvrachtketen met daarin partijen als de luchtvaartmaatschappijen, de mainports, de freight forwarders, de verladers en uiteraard overheden. Er wordt heel wat afgeknokt in deze keten, zoals tussen verladers en de freight forwarders over de (vermeend gebrekkige) transparantie en tussen de mainports en de luchtvaartmaatschappijen over landingsrechten. Het resultaat van deze ketenversnippering is dat de prijskwaliteitverhouding ver onder de maat is en verladers steeds vaker alternatieve vervoersmodaliteiten gaan gebruiken.

Simpel, maar niet eenvoudig

De oplossing voor de geschetste problematiek is simpel: stop met het onderlinge gehakketak en ga samenwerken aan de gezamenlijke doelen. Als die doelen worden behaald dan is immers iedereen een winnaar. Toegegeven; dit is niet eenvoudig. Het vraagt visie en durf. Het vraagt om een langetermijnperspectief. Het vraagt om vertrouwen en het willen honoreren van de doelen van de ketenpartners.

Gaat u samen met uw ketenpartners de gezamenlijke doelen realiseren?

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder