02-06-2014  Samenwerken is dé logistieke trend van dit moment. Echter, in een wereld waar ieder zo zijn eigen doelstellingen, incentives en belangen heeft is samenwerken niet vanzelfsprekend. Waarom is samenwerking zo belangrijk en hoe krijgen we dat voor elkaar?

Laten we eerlijk zijn. Geen enkele organisatie kan bestaan zonder haar klanten, zonder haar toeleveranciers, zonder haar geldschieters of zonder haar personeel. En met de voortschrijdende specialisatie en outsourcing worden we ook steeds afhankelijker van elkaar. Deze wederzijdse afhankelijkheid brengt vele voordelen met zich mee – het is één van de belangrijkste redenen voor onze welvaart en vrede.

Als we terug gaan naar onze ‘roots’ dan kunnen we constateren dat mensen sociale wezens zijn die altijd in groepen hebben geleefd. Binnen de groep had iedereen een eigen rol en taak. En alleen door hechte samenwerking en alles te delen kon de groep overleven.

Poldermodel

In de meer recente geschiedenis zien we dat onze voorvaderen het mooie Nederland hebben kunnen ontwikkelen door de gezamenlijke strijd tegen het water. Niemand kon in zijn eentje een dijk opwerpen, maar samen konden ze het wel. Dit ‘polderen’ heeft ons land veel moois gebracht.

Tegenwoordig wordt polderen echter vooral geassocieerd met stroperige besluitvorming en waterige compromissen. Meer in algemene zijn lijkt het wel alsof we steeds meer hechten aan de eigen onafhankelijkheid en autonomie. Dat geldt in toenemende mate zowel voor mensen, voor bedrijven als voor de landen in de Europese Unie.

Paradox

Voor hogere welvaart worden we steeds afhankelijker van elkaar en tegelijkertijd is de wil om onafhankelijk te zijn steeds groter. Een merkwaardige paradox die wellicht is terug te voeren naar ons groeiend onvermogen tot (h)echte samenwerking.

Om te kunnen samenwerken is het allereerst van belang dat we mensen beter gaan begrijpen (en waarderen) om wie ze zijn en wat ze kunnen. Alle mensen, dus ook alle bedrijven en alle landen, willen graag een waardevolle bijdrage leveren aan de groep. En ze willen daarvoor waardering ontvangen. Ze willen ‘gezien’ worden voor wat ze doen en wat ze kunnen.

Menselijke maat

Samenwerken begint bij het besef dat je samen met anderen veel meer kan bereiken dan je alleen ooit zou kunnen. We moeten terug naar de menselijke maat in organisaties. Elkaars kwaliteiten kennen en (leren) waarderen is essentieel. Gezamenlijke doelen idem dito. Die essentie van (logistieke) samenwerking zullen we misschien wel moeten heruitvinden.