20-10-2014  Hoewel ondernemers de economische sancties tussen de Europese Unie en Rusland accepteren, weet niet iedereen welke gevolgen de maatregelen precies hebben voor hun bedrijfsspecifieke situatie. Daarom opende EVO in augustus een Ruslandhelpdesk om ondernemers te informeren.

De gevolgen van de ingestelde sancties verschillen namelijk sterk per bedrijf. Dit geldt zowel voor de grootte van het bedrijf als de sector waarin het bedrijf actief is – zo zijn er strenge regels voor de in- en uitvoer van ‘dual-use’ goederen (goederen die zowel militair als civiel gebruikt kunnen worden) en energiegerelateerde apparatuur en technologie.

Langere periode

De problematiek voor deze technologiebedrijven is een andere dan bij groente en fruit – daar was er veel schade ineens. Bij veel leden van EVO is de schade niet zo direct meetbaar, bijvoorbeeld omdat de leveringen plaatsvinden op basis van een langlopend contract of de sancties vooral hebben geleid tot meer administratieve handelingen in plaats van het directe verlies van handel.

EVO wil daarom dat de overheid maatregelen neemt die voor ondernemers duidelijk zijn. Daarnaast moet de overheid duidelijkheid geven over wat wel en niet kan worden uitgevoerd en moeten controles door de douane zo snel mogelijk plaatsvinden. Hou onze helpdesk goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Trend

De sancties en tegensancties tussen Rusland en de EU zijn helaas onderdeel van een negatieve trend. De wereldwijde politieke steun voor een verdere globalisering van de wereldhandel neemt af. Dit begon al bij de uitbraak van de economische crisis in 2008, waarbij verschillende landen eigen markten gingen beschermen. Denk aan de Duitse, Franse en Amerikaanse steun voor de eigen auto-industrie. Eenzelfde geluid horen we nu opnieuw in Europa met een toenemende promotie voor producten van eigen bodem.

In Supply Chain Management stel ik deze week samen met mijn collega Godfried Smit daarom dat het bedrijfsleven, burgers én de overheid zich volop moeten blijven inzetten voor open grenzen. Zowel op politiek als op internationaal rechtelijk vlak.

Het afbrokkelen van politieke steun voor vrije wereldhandel en het onvoldoende respecteren van internationaal afgesproken handelsregels over het instellen van sancties, is op de lange termijn namelijk zeer schadelijk. Regeringsleiders moeten daarom beducht zijn voor de gevolgen van het terugtrekken achter de eigen grens.