17-06-2013 De Union Customs Code, een nieuwe Europese douanewetgeving, komt niet zonder slag of stoot tot stand.

De eerste versie, de Modernized Customs Code, werd door de Europese Commissie opzij geschoven na het verdrag van Lissabon. De Commissie wilde de discussie aanvankelijk beperken. Dat lukte niet. Veel lidstaten hadden namelijk nog nieuwe wensen.

Zorgen

Wij ook. EVO en de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC), waren bezorgd vanwege de mogelijkheid een Europees douaneproces te centraliseren op één plek in de Unie. Dat kan behoorlijk wat geld schelen, vooral voor grote ondernemingen.

De voorstellen van de Commissie waren echter onaantrekkelijk. Het ontbrak aan een goed businessmodel. Zo moesten bepaalde douaneafhandelingen alsnog lokaal geregeld worden, waardoor bedrijven potentieel dubbele kosten maakten. Lidstaten stelden vervolgens nog hogere eisen aan de Commissie. Vanuit dat perspectief is de huidige tekst een verbetering.

Verbeteringen

In de nieuwe tekst is de mogelijkheid behouden alle (fiscale) formaliteiten rondom de in- en uitvoer van goederen in de EU achterwege te laten. Dat schept de mogelijkheid om met invoerrechten om te gaan als met omzetbelasting – de eigen opgave van verschuldigde belastingen vormen dan de basis van de verschuldigdheid.

Ook geeft de nieuwe wettekst de mogelijkheid concepten uit te testen die verdergaande handelsfacilitatie, procedures en controles om het verkeer van goederen te verbeteren en bijbehorende administratieve lasten te verlagen, mogelijk maken. Nederland heeft hier in de onderhandelingen steeds voor gepleit.

Halfvol glas

Is er nu reden tot treurnis of tot vreugde? De zogenoemde Union Customs Code is de tekst waar we in Europa zeker tien jaar mee moeten leven. Een update was ook hard nodig: het huidige douanewetboek dateert uit 1993!

De invoering van de nieuwe douanewetgeving zal plaatsvinden in mei 2016. Nederland bekleedt dan toevallig het voorzitterschap. Sommige onderdelen zullen pas in 2020 worden ingevoerd.

Of de tekst voor zo’n periode “fit for future” is valt te bezien. Halfvol dus, dat glas.