Veiligheid is voor ieder mens, dus ook voor de werknemers van een organisatie, van levensbelang. Na eten, drinken en slapen is veiligheid zelfs de belangrijkste basisbehoefte. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke veiligheid, maar ook over bescherming en zekerheid.

Leider

De mens heeft vanaf haar ontstaan altijd in groepen geleefd. Voor veiligheid was hij afhankelijk van de groep, en dan vooral van de groepsleider. In het dierenrijk is dit nog goed zichtbaar. De leider (de ‘alfa’) is de sterkste onder de soortgenoten en wordt bij gevaar voor de groep geacht als eerste in de bres te springen om de groep te beschermen.

Moderne organisaties hebben ook een hiërarchische structuur. Maar het lijkt soms wel alsof onze leiders hun belangrijkste taak zijn vergeten.

Leidinggevenden denken dat werknemers die zich veilig voelen achterover gaan hangen. Scherpe targets en een afrekencultuur moeten werknemers bij de les houden, aldus een veelgebruikte managementmethode.

Zelfbescherming

Omdat veiligheid zo belangrijk is voor mensen zullen ze daar altijd voor willen zorgen. Als leiders tekort schieten dan doen ze het zelf maar.

Gebrek aan veiligheid zorgt er voor dat iedereen zichzelf wil profileren. Daarvoor gaat de hele trukendoos open – fouten onder het tapijt schuiven, naar boven likken en naar beneden schoppen, enzovoort. Zo valt de organisatie uiteen in allemaal individuele (eigen)belangen.

Samenwerking

Uit onderzoek van de Erasmusuniversiteit blijkt dat technologische innovaties 25 procent van het innovatiesucces verklaren, terwijl sociale innovaties maar liefst 75 procent voor haar rekening nemen. Sociale innovatie gaat over verregaande vormen van samenwerken en over het allerbeste van al je mensen gebruiken. Dus niet alleen hun ‘handjes’ maar ook hun ‘hoofd’ en ‘hart’.

In een snel veranderende wereld vormt innovatie de levenslijn voor organisaties. Innovatie komt dus vooral voort uit verregaande samenwerking. De eerste stap daartoe is het creëren van sociale veiligheid (‘take away fear’). Dat maakt het werk niet alleen beter, maar ook veel leuker.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder