05-12-2012  Het was een volle bak tijdens de slotconferentie ‘Verder met Veiligheidscultuur’ van het ministerie van SZW op 29 november. Zo’n 250 man luisterden naar sprekers uit verschillende branches die vertelden over hun veiligheidscampagnes. Branches die de prioritaire sectoren heten, ofwel die sectoren waar verhoudingsgewijs veel arbeidsgerelateerde ongelukken gebeuren. Ik schrok van de hoeveelheid landbouwongelukken. Vaak kinderen die (toch) onder de tractor terechtkomen of ervan af zijn gevallen. Groot gezinsleed, en het blijft voorkomen.

Logistiek en transport

Ook ‘logistiek en transport’ is een van de prioritaire sectoren. 3 jaar lang hebben organisaties uit deze sector met subsidie van het ministerie van SZW grootse voorlichtings-, verander- en verbetertrajecten ingezet bij hun leden. Op de slotconferentie werd bekend gemaakt dat deze acties hun doel niet hebben gemist. Uit onlangs gehouden onderzoek blijkt dat veel bedrijven er iets van hebben meegekregen. Bij bedrijven die daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de producten en acties blijkt het aantal ongevallen met 14 procent te zijn afgenomen, terwijl bij niet-gebruikers het aantal ongevallen met 9 procent toenam.

Bewust Veilig

EVO heeft met haar campagne Bewust Veilig zo’n 600 kleine en grote bedrijven bereikt. Ook de samenwerking met Gezond Transport  in de Heftruckheldencampagne heeft nog eens 400 extra bedrijven bereikt. Veel werknemers en leidinggevenden hebben aangegeven dat zij naar aanleiding van deze campagnes ook in hun eigen gedrag meer aandacht voor veiligheid hebben opgemerkt.

De campagnes richten zich voornamelijk op gedragsverandering en veiligheidsbewustzijn. Dat klinkt soft, maar blijkt heel hard nodig. Ondanks alle investeringen die het bedrijfsleven in het verleden heeft gedaan in veiligheid, ging het aantal ongevallen niet omlaag. Wetenschappelijk onderzoek heeft toen uitgewezen dat 80% van de oorzaken van ongevallen kwam door gedrag. En niet alleen dat van de heftruckchauffeur, maar ook van de leidinggevenden. Zonder commitment van het management valt er niet te beginnen. Overal viel dus heel wat te behalen.

Prijswinnende campagne

De Bewust Veilig-campagne bestaat uit veel innovatieve producten, opleidingen, workshops en toolboxen. Alles nieuw gemaakt en doorspekt met handvatten voor gedragsverandering. Een goed in de smaak vallend voorbeeld is de Heftruckhelden Roadshow bij bedrijven. Een soort veiligheidsdag voor mensen van de werkvloer en leidinggevenden. Zij volgen samen 3 verschillende workshops, met onderwerpen variërend van ‘de praktijk met de heftruck’ tot ‘veiligheid en andere magazijnmedewerkers’ en ‘hoe spreek je elkaar (ergens over) aan’. Uiteindelijk krijgen de deelnemers een certificaat. Opleiders van EVO en van Gezond Transport begeleiden deze workshops.

EVO, Gezond Transport en Wehkamp.nl hebben met de campagne Heftruckhelden de eerste prijs gewonnen in de Goede Praktijken Competitie 2012 van het Nederlands Focal Point. We hopen hiermee in april 2013 ook de Europese prijs binnen te halen.

Het mooie is dat we de afgelopen 3 jaar de bedrijven gratis hebben kunnen helpen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Natuurlijk moeten we afwachten of de animo blijft, maar we hebben al veel bereikt en het enthousiasme van de bedrijven belooft veel.

Jaarbijeenkomst Heftruckhelden 18 december

Dit jaar is er op 18 december nog een laatste kans om gratis van de Bewust Veilig-adviezen, -workshops en -activiteiten gebruik te maken. Kom naar de jaarbijeenkomst van de Heftruckhelden, bij EVO in Zoetermeer, en ga met een hoofd vol handvatten voor meer veiligheid naar huis, de kerstdagen, en het nieuwe jaar in!