26-03-2013  De campagnes Bewust Veilig en HeftruckHelden hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven de afgelopen 3 jaar het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer hebben verbeterd. De campagnes zijn gedeeltelijk bekostigd uit het Actieplan Arbeidsveiligheid van het ministerie van SZW. Het ministerie heeft de campagnes officieel beëindigd. Zo gaat op 31 maart  de site SamenVeiligWerken.nl over het Actieplan Arbeidsveiligheid uit de lucht.

En dat was dat? Nee. EVO-voorzitter Chris Bruggink heeft feestelijk getekend om door te gaan met ‘samen werken aan veiligheid, bewust veilig’. EVO blijft dus dé partner voor ondernemers als het gaat om veiligheid in magazijnen.

Aan de slag met 25 bedrijven

In het laatste kwartaal van 2012 hebben we nog een speciaal Bewust Veilig-project onder 25 risicobedrijven gedaan. SZW had namelijk nog 750 bedrijven in het vizier die in de hoog risico categorie vallen; bedrijven die ondanks alle veiligheidscampagnes met workshops en veiligheidsactiviteiten nog geen kans hadden gezien of ruimte hadden gehad om actief aan de slag te gaan met de cultuurombuiging naar veiligheidsbewuster werken. Al deze bedrijven hadden problemen met veiligheid in het magazijn gehad. Op aandringen van SZW konden zij zich gratis laten ondersteunen door geselecteerde organisaties, waaronder EVO.

Ombuiging van de veiligheidscultuur was het doel. EVO heeft een half jaar de tijd gehad om met behulp van een speciaal door EVO geschreven en samengesteld programma met deze 25 bedrijven aan de slag te gaan.

Cultuuromslag naar veiliger werken

Onlangs had ik de veiligheidsmanager van een van die bedrijven (uiteraard EVO-lid) aan de telefoon. Dat was zo’n leuk gesprek, daar werd ik helemaal blij van. Een bedrijf met veel risico’s en waar het niet altijd even goed ging. Dat was ook de reden dat de Inspectie dit bedrijf had aangedragen voor extra ondersteuning.

Ik vroeg haar hoe de ondersteuning en het speciaal voor hen gemaakte programma was bevallen. Het antwoord was: ‘Helemaal geweldig!’. Waar voorheen met heel veel moeite een half uurtje kon worden vrijgemaakt (andere managers vonden veiligheid niet zo belangrijk, productie moest doorgaan), was na de ondersteuningsactiviteiten de cultuur echt omgeslagen. Van een onder-0-situatie had zij opeens een levendig veiligheidsbeleven in het bedrijf en in het magazijn. Jelle, de EVO-opleider, kreeg een 10 voor de aanpak. Hij wist de mensen op de juiste toon aan te spreken en bewust te maken van de veiligheidsrisico’s in het magazijn en op en rond de heftruck. Het gaat immers voor een belangrijk deel om gedrag. Voor mij was dit absoluut weer een opsteker om met vereende krachten door te gaan op de ingeslagen weg, en zo onze leden te helpen.

Kiezen van goede heftruckopleiding

Mevrouw Attje Kuiken van de PvdA was ingefluisterd dat het in opleidingenland een zooitje is. Er zouden veel ongelukken gebeuren in magazijnen, omdat het aan alle kanten schort aan de opleidingen. Attje vindt dat er wettelijke eisen moeten komen. EVO vindt dat dat niet nodig is. We hebben Attje Kuiken uitgelegd dat werkgevers zelf verantwoordelijk zijn voor een goede opleiding van hun werknemers. En dus voor een zorgvuldige keuze van opleidingen en opleiders.  En juist daarom hebben EVO en Gezond Transport, ondersteund door de Inspectie SZW, de criteria voor een goede heftruckopleiding en -opleider opgesteld. Deze criteria staan in de gratis folder ‘Hoe selecteer ik een opleiding voor heftrucks?’.