03-05-2013  We kunnen trots zijn op alles wat er in de logistiek elke dag weer wordt gepresteerd. Maar hoe goed we ook zijn, er is nog ongelofelijk veel ongebruikt potentieel. Als we belangrijke bijdragen aan klantwaarde en duurzame bedrijfswinsten willen realiseren, zullen we een aantal heilige huisjes omver moeten werpen.

Ontsluiten potentie

Logistiek is een topsector; logistici zijn slim, werken hard en hebben het hart op de goede plek. Internationaal gezien doen we het heel goed in productiviteitslijstjes. Allemaal waar. Maar toch gaat het niet geweldig. Het imago van logistiek bij het grote publiek is niet echt goed te noemen. Innovaties blijven achter. We zitten niet in de board room. Juist in deze economische crisistijd wordt het tijd om alle potentie die er in de sector zit te ontsluiten.

Klantwaarde creëren

Hoe interessant en mooi logistiek ook is, de waarheid is dat logistiek niet meer is dan een middel om een doel te bereiken. Een noodzakelijk middel, immers zonder logistiek staat alles stil. Maar het middel zelf is nooit voldoende. Natuurlijk is het slim om optimale routes te rijden en optimale voorraden aan te houden. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Logistiek zal moeten bijdragen aan het doel van de organisatie: het creëren van klantwaarde.

Schakel in keten

Logistiek staat nooit op zich. Er is altijd een schakel in een keten tussen de vraag van een klant en de levering van een product en/of dienst aan die klant. Niet de schakels zelf zijn belangrijk, maar de keten als geheel. En het geheel is meer dan de som der delen. Natuurlijk moet logistiek haar eigen werk zo goed mogelijk doen. De kerncompetentie is echter niet slimme logistieke concepten bedenken, maar het samenwerken binnen het bedrijf en tussen bedrijven om de keten als geheel zo goed mogelijk te laten functioneren.

Samenwerken in drieën

Samenwerken klinkt goed; niemand is daar op tegen. Maar het blijkt elke keer weer verrassend ingewikkeld om samenwerking te realiseren. Er zijn daarvoor tenminste drie veranderingen nodig:

Als eerste moeten we ketenbreed procesmanagement invoeren.

Ten tweede zullen we echt strategisch moeten gaan denken.

En ten derde moeten we onze mindset en ons gedrag veranderen.

Marketing, sales en finance zijn onze bondgenoten en geen lastige obstakels voor procesoptimalisering. Toeleveranciers en medewerkers zijn bronnen van concurrentievoordeel en moeten niet worden afgeknepen. De directie bestaat uit betrouwbare ondersteuners van het primaire proces en niet uit dilettante zakkenvullers. Als we de logistiek even vergeten en samen aan deze drie verbeteringen werken, komen we er sterker uit.

Meer weten?

Kom naar het EVO jaarcongres op 5 juni aanstaande. Jack van der Veen aanvaardt die dag de EVO-Leerstoel Supply Chain Management met zijn openbare rede ‘De kracht van ketensamenwerking: Waarom kennis en kunde in Supply Chain Management de logistiek gaan verbeteren’.