De lobby van EVO zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse verladers continu op het netvlies van beleidsmakers en marktpartijen staan. Beleidsadviseur Joost van Doesburg over een lobbyresultaat uit 2012: verladers houden de ‘known consignor’-status.

Op 29 april 2013 gaan de strengere luchtvrachtsecurity-regels in voor luchtvracht uit Europa. Verladers moeten dan een ‘known consignor’-status (‘bekende afzender’) hebben of al hun luchtvracht laten screenen. De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf 1 juli 2014 alle luchtvracht naar de Europese Unie aan dezelfde eisen van supply chain security moet voldoen als vracht die vanuit de EU in een vliegtuig geëxporteerd wordt. 

Het leek erop dat verladers daarbij geen vrije keuze meer zouden hebben, maar die blijft nu toch behouden.

Lobby

Dat de vrije keuze van verladers behouden blijft is het resultaat van een intensieve Europese lobby van EVO in nauwe samenwerking met de European Shippers’ Council (ESC).

Het is belangrijk dat verladers zelf de keus houden over de veiligheid van hun supply chain, want er kleven zowel voor- als nadelen aan het hebben van de ‘known consignor’-status. Deze status vergt investeringen in het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen en het opleiden van personeel. Maar daar staat tegenover dat het laten screenen van vracht zal leiden tot meerkosten en vrijwel zeker ook vertraging.

Europa

De Europese Commissie wil dat de secure supply chain ook gaat gelden voor vracht met bestemming Europa, maar de verladers zouden niet de mogelijkheid krijgen om in het ‘known consignor’-systeem te participeren en dus verplicht worden vracht te laten screenen. Screenen kan negatieve gevolgen hebben voor de levertijden en er gaan hoge kosten mee gepaard.

EVO is via de ESC lid van de SAGAS, de Stakeholder Advisory Group Aviation Security, de organisatie die namens de Europese Unie regels voor luchtvaartsecurity opstelt. In dit comité hebben EVO en de ESC de gevolgen van dit voorgenomen besluit uiteengezet. We hebben de Europese Commissie kunnen overtuigen haar voorstellen aan te passen. 

De EU-lidstaten hebben daar inmiddels mee ingestemd.

Vrije keuze

Mede dankzij de lobby van EVO houden verladers van luchtvracht met bestemming binnen de EU ook in de toekomst de vrije keuze tussen enerzijds investeren in de supply chain en het verkrijgen van de status als ‘known consignor’ en anderzijds vracht laten screenen voordat deze in het vliegtuig wordt geladen. Verladers met veel of bijzondere luchtvracht zijn dan onafhankelijk van de screenactiviteiten van de logistiek dienstverleners.