Veel verladers zijn al bezig met het opstellen van plannen voor 2015. Verladers en vervoerders komen dan bij elkaar om de afgelopen periode te bespreken en de eerste afspraken te maken over de prestaties en verwachtingen voor volgend jaar.

Moeten de tarieven bijvoorbeeld aangepast worden? Zijn de kosten gestegen? Is de vooraf afgesproken capaciteitsvraag nagekomen?

Kostenontwikkeling

EVO wil u hier graag bij ondersteunen. Dit doet EVO jaarlijks door het rapport Kostenontwikkeling Wegvervoer op te stellen. Dit rapport geeft (fluctuaties in) de kosten van nationaal wegtransport in het afgelopen jaar weer. Ook dit jaar ben ik samen met mijn collega’s voor u aan het rekenen en navragen.

Graag wil ik u daarom uitnodigen om op 7 oktober op het congres Kostenontwikkeling Wegvervoer bijgepraat te worden. Het programma is gevarieerd en behandelt veel componenten die de kostprijs bepalen. Zo geven we informatie over brandstofgerelateerde ontwikkelingen, arbeidsmarktontwikkelingen en vraag en aanbod in Europa.

2015

Niet alleen u bent bezig met het maken van plannen voor 2015, ook bij EVO onderzoeken we nu al welke dossiers ook volgend jaar onze aandacht vragen.

Zo bereidt minister Asscher momenteel wetgeving voor die opdrachtgevers, ook binnen het transport, aansprakelijk stelt voor achterstallige loonbetalingen ergens in de keten. EVO praat al geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere betrokken partijen over deze wetgeving. Want verladers hebben als opdrachtgevers van het goederenvervoer uiteraard een verantwoordelijkheid. Maar een juridische aansprakelijkheid om loonbetalingen in de keten te controleren, gaat natuurlijk veel te ver.

Controleren

Hoe moeten verladers dit controleren als er bijvoorbeeld via een expediteur een dienstverlener wordt ingeschakeld die de goederen door een charter laat rijden? Als u een sneetje brood koopt, kunt u ook niet nagaan of de bakker de leverancier van het graan voldoende betaalt. Dit dreigt een administratieve ramp te worden.

Daarom benadrukt EVO bij het ministerie dat deze wetgeving zijn doel voorbij dreigt te schieten. De huidige conceptteksten schetsen geen wettelijk kader waarin staat hoe opdrachtgevers invulling aan deze aansprakelijkheid dienen te geven. Moet de opdrachtgever bijvoorbeeld alle cao’s kennen, kunnen interpreteren en controleren? Verantwoordelijk? Uiteraard. Maar in deze mate aansprakelijk? Nee.

Het mag duidelijk zijn dat niet alleen u druk bent met de voorbereidingen voor 2015. Ik en mijn collega’s zijn dat ook. Al is het maar om ook in het nieuwe jaar uw belangen te behartigen.