20-11-2014  Op 18 november heeft Chris Bruggink, algemeen voorzitter van EVO, een manifest over de Ruit Eindhoven aangeboden aan de Tweede Kamer. De boodschap: vooruit met de Ruit! De Ruit is namelijk goed voor de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid van de regio.

Eindhoven

Diverse onderzoeken geven aan dat de Brainport-regio tot de internationale top behoort. Zo riep The Financial Times Eindhoven onlangs samen met Londen en Helsinki uit tot één van de beste investeringsregio’s van Europa. Ook neemt de bevolking in Eindhoven en omgeving de komende jaren structureel toe als gevolg van de economische groei. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om deze groei te realiseren.

Belang

Naast het belang voor de regio Eindhoven, is de aanleg van de Ruit is ook van nationaal belang. De Ruit moet het verkeer van de Randstad, de Rotterdamse haven en Schiphol naar het Europese achterland faciliteren. Zonder De Ruit vreest EVO dat de bereikbaarheid van de regio en de economische potentie, zeker op de lange termijn, ernstig wordt belemmerd.

Tweede Kamer

Hoewel financiering, procedures en tracékeuze nagenoeg rond zijn, is het standpunt van enkele lokale colleges na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, met lokale overwinningen voor de SP en PvdA, 180 graden gedraaid. De colleges van de grote gemeenten in Brainport keren zich nu zelfs tegen het plan, zonder een serieus alternatief te presenteren.

De provincie Noord-Brabant wil gelukkig doorgaan met de Ruit, maar om dit te realiseren is de steun van de Tweede Kamer voor de Rijksbijdrage nodig. Het manifest, dat EVO samen met partners als Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) overhandigde, moet de Kamer duidelijk maken dat de Ruit cruciaal is voor de toekomst van Eindhoven – de Nederlands belangrijkste hightechregio van ons land.

EVO blijft zich hard maken voor de Ruit Eindhoven en volgt alle ontwikkelingen nauwlettend. We houden u dan ook op de hoogte. Schroom in de tussentijd niet contact met EVO op te nemen als u vragen hebt.