18-04-2013  President Obama kondigde halverwege februari aan dat de Verenigde Staten en de Europese Unie gaan onderhandelen over een vrijhandelsakkoord. Deze aankondiging wordt gezien als een grote doorbraak op weg naar vrije wereldhandel. Dit akkoord kan een enorme impact hebben op de trans-Atlantische handelsstroom. Daarom is er ook gelijk veel aandacht voor.  Allereerst vanuit sectoren zoals chemie, landbouw, automotive en elektronica, die graag zien dat de handelsbelemmeringen voor hun specifieke goederenstromen worden opgeheven. Ten tweede vanuit belangenorganisaties, waaronder EVO, die kansen zien voor meer handelsfacilitatie, bijvoorbeeld door de erkenning van elkaars handhavingregime. Ten derde vanuit overheidspartijen, die kansen zien voor de groei van de economie.

Kansen en bedreigingen handelsakkoord

Deze partijen kwamen onlangs op uitnodiging van de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel bij elkaar om de kansen en bedreigingen van dit handelsakkoord te bespreken. Ook werd veel aandacht besteed aan de Europese uitgangspunten voor de onderhandelingen die komende zomer starten. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de voordelen voor het bedrijfsleven in potentie zeer groot zijn. De Europese economie zou met 119 miljard per jaar kunnen groeien, met name door een mogelijke exportgroei richting de VS van 28% met een waarde van 187 miljard euro. De totale export van de EU zou kunnen stijgen met 6%. Dit komt vooral doordat een trans-Atlantisch handelsakkoord ook gevolgen heeft voor handel in de rest van de wereld.

EVO-lobby bij onderhandelingen

Het handelsakkoord kan grote winst opleveren voor de handel met de VS en voor de handel in het algemeen. EVO zal zich daarom mengen in de onderhandelingen en onze wensen bij de onderhandelaars neerleggen. Het verlagen van de administratieve lasten, met name rondom het garanderen van de veiligheid, is een belangrijk speerpunt. EVO zal daarbij met name voorstellen doen om gegevens eenmalig aan te leveren om zodoende dubbele lasten te voorkomen. Verder vindt EVO dat het vergunningenstelsel wederzijds erkend moet worden en de procedures om deze te verkrijgen eenvoudiger moeten.

Rocky road

Tijdens de bijeenkomst werd helaas ook duidelijk dat het geen eenvoudig traject zal worden. Een verlaging van tarieven zou nog wel relatief eenvoudig bereikt kunnen worden. Veel lastiger wordt het om de zogenaamde non-tarifaire maatregelen terug te dringen. Mogelijke winst wordt echter wel voor 80% bereikt door het verlagen van deze maatregelen. Sprekende voorbeelden daarbij zijn de vele vergunningen en inschrijvingen, Amerikaanse exportcontrolewetgeving, de grote hoeveelheid aan (veiligheids)gegevens die moet worden aangeleverd en het gebrek aan erkenning van elkaars handhavingsystemen waardoor goederen dubbel worden gecontroleerd. Voor de politiek zijn dit vaak gevoelige dossiers, omdat ze rechtstreeks het veiligheidsgevoel en het handhavingregime raken. Met name in de VS is dat een heikel punt. EVO houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.