05-08-2015  De tarieven in de luchtvracht staan op een historisch dieptepunt. De lage prijzen hebben helaas een vergelijkbaar effect op de kwaliteit. Terwijl kwaliteit en betrouwbaarheid voor handels- en productiebedrijven dé reden zijn om voor luchtvracht te kiezen, zien deze bedrijven de service steeds verder afnemen.

Doodlopende straat

Het levensmotto van iedere expediteur lijkt ‘Yes we can!’ te zijn. De selectie-informatie beperkt zich echter tot het tarief. Handelaren en producenten kiezen daarom voor de goedkoopste expediteur, die vervolgens de goedkoopste luchtvaartmaatschappij kiest. De hele luchtvrachtketen is dus een doodlopende straat ingereden. Hoe kunnen we deze ‘race to the bottom’ ombouwen naar een ‘race to the top’?

Behoefte

De leden van EVO hebben wel degelijk behoefte aan meer kwaliteit. Een recent Seabury-onderzoek (2014) stelt dat tachtig procent van de verladers een betere dienstverlening wil voordat ze meer gebruik gaan maken van luchtvracht. Investeren in kwaliteit lijkt dus rendabeler voor luchtvaartmaatschappijen dan het creëren van nòg lagere tarieven.

Beoordelen

Het pleidooi van EVO is simpel maar krachtig: introduceer een nieuw Cargo2000-systeem dat de kwaliteit en de prestaties van de expediteur, luchtvaartmaatschappij en afhandelaar op een vergelijkbare manier meet en beoordeelt. En nog belangrijker: publiceer deze gegevens op een voor alle partijen toegankelijke wijze.

Een afhandelaar kan dan aantonen dat hij écht beter is dan de concurrentie, en daarom wellicht een klein beetje meer rekent. Dit geldt ook voor de expediteur, die handels- en productiebedrijven dan kan laten zien dat hij gebruik maakt van de beste ‘carrier’ en dat hij zelf ook met kop en schouder boven de rest uitsteekt.

Kwaliteit

EVO lanceerde deze visie samen met de European Shippers’ Council, de Europese koepelorganisatie voor verladers, in diverse internationale luchtvrachtmedia. Veel belangrijke logistieke partije vielen EVO bij. EVO bespreekt de visie ook met de luchtvrachtbaas van IATA en de voorzitter van TIACA om samen meer kwaliteit in de internationale luchvrachtketen te krijgen.