15-01-2014  ‘Giftreinen denderen langs huizen’. Of:  ‘Gevaarlijke stoffen weer volop door binnensteden’. Zomaar een dinsdagochtend in het leven van een beleidsadviseur die zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen.

Maar waar gaat het eigenlijk om? Het afgelopen jaar is er toch een zogeheten Basisnet spoor vastgesteld waarin men het eens was over routes die spoorvervoerders de komende tientallen jaren gaan gebruiken?

Betuweroute

Om u gerust te stellen: het Basisnet spoor is nog intact. En nee: gevaarlijke stoffen gaan niet volop door binnensteden rijden.

De crux van het verhaal zit ‘m in de Betuweroute. U weet wel, die spoorlijn van de Maasvlakte naar de Duitse grens die is bedoeld voor het spoorgoederenvervoer.

In 2007 is de Betuweroute in gebruik genomen en na een langzame start wordt deze steeds beter benut. Bij de oosterburen moet echter nog een en ander gebeuren om de capaciteit van de route volledig te kunnen benutten.

Dit zorgt voor een probleem: tijdens de bouwfase zal de Betuweroute voor een jaar of zeven een ‘verminderde’ capaciteit kennen. Bij de grensovergang zijn er perioden waarbij er slechts één spoor beschikbaar is. Dit duurt waarschijnlijk tot 2022.

Alternatieve routes

Uit onderzoek blijkt dat de Betuweroute noodzakelijk is om de risico’s met gevaarlijke stoffen in Nederland binnen de geldende normen te houden. Wanneer de Betuweroute minder capaciteit heeft, worden vervoerders gedwongen gebruik te maken van alternatieve routes zoals de Brabantroute.

En daar zijn we aanbeland bij de koppen waarmee mijn verhaal begon. De Brabantroute loopt namelijk door steden als Dordrecht, Breda, Tilburg en Eindhoven.

Risico’s

De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn gelukkig klein: omwonenden mogen geen grotere kans mogen lopen dan één op de één miljoen per jaar. Maar in alle nuchterheid lijkt het mij toch handiger om dat vervoer zoveel mogelijk over een aangewezen spoorlijn te vervoeren waar de bebouwing op afstand staat.

Overigens past hierbij de nuancering dat er ook binnen het Basisnet spoor sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute – zij het met kleine hoeveelheden.

Hopelijk kunnen we de waan van de dag even achter ons laten en gezamenlijk naar een oplossing zoeken waar we met z’n allen bij gebaat zijn. En die berichten over ‘giftreinen’ die langs huizen denderen, neemt u die ondertussen alstublieft met een korreltje zout.