20-09-2016  De reactie van EVO en Fenedex op de Miljoenennota was dit jaar niet wezenlijk anders dan die van vorig jaar. Logisch: onze kijk op de wereld verandert immers niet in een jaar tijd. Maar bovenal blijft het simpelweg zo dat het versterken van onze exportpositie, het bevorderen van vrijhandel en zorgen voor goede logistieke randvoorwaarden zich over de jaren heen terugverdienen.

De boodschap van EVO en Fenedex was dit jaar wel wat steviger: vrijhandel moet uit de verdomhoek. In het geweld van onder druk staande handelsakkoorden, Europese lidstaten die grenzen optrekken en de Brexit, mag de stem van handel en logistiek wel wat luider klinken. Uiteindelijk zijn zij de motor van onze economie.

Europese samenwerking

Dat de Troonrede dit jaar weinig nieuw beleid bevatte, verbaast niemand. Het was vermoedelijk de laatste die van het kabinet Rutte-Asscher. Toch zaten er ook heldere boodschappen in voor de toekomst. De majesteit benadrukte bijvoorbeeld - in het licht van onder andere de aanstaande Brexit - het belang van internationale en Europese samenwerking door een sterke en eerlijke interne markt.

Exportbevordering

In de Miljoenennota lezen we ook dat het kabinet werk maakt van het versterken van de positie van Nederlandse handelaren en producenten met exportbevordering. Dat is goed nieuws. Even cruciaal is echter het politiek leiderschap - het herhalen van en invulling aan de boodschap van de koning - door pal te gaan staan voor maatregelen die internationaal zakendoen vergemakkelijken. Of het nu gaat om het voorkomen en bestrijden van vertragingen aan de Europese binnengrenzen, het bevorderen van douanesamenwerking tussen landen of het wegnemen en verlagen van import- en exporttarieven.

Investeren

Een van de eerste gezaghebbende reacties op de Troonrede kwam van de econoom Sylvester Eiffinger. Nu het overheidstekort én de rente zo laag zijn, is het alleen maar verstandig om meer te investeren, meent de Tilburgse econoom. Hij  noemt daarbij investeringen van de overheid in fysieke zaken, zoals wegen, bruggen en dijken. Deze investeringen zorgen voor toegevoegde waarde en maken ons land welvarender.

Prioriteit

Aan de oproep van Eiffinger valt volgens EVO en Fenedex nog het nodige toe te voegen. Nóg ruimhartiger investeren in fysieke én digitale infrastructuur, zoals onlangs bepleit door de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, draagt bij aan de aantrekkelijkheid van ons land als pleisterplaats en vertrekpunt van nieuwe en bestaande ondernemers. Kortom: het verstevigt het economisch fundament. Vrijhandel en slimme infrastructuur zijn immers het fundament van onze economie. Zij verdienen daarom nóg meer prioriteit dan nu uit de kabinetsplannen blijkt.