De lobby van EVO zorgt ervoor dat de belangen van Nederlandse verladers continu op het netvlies van beleidsmakers en marktpartijen staan. Beleidsadviseur Rink Jan Slotema over een lobbyresultaat uit 2012: geen kilometerheffing voor vrachtauto’s.

Om het miljardentekort in de begroting te dichten, wilden diverse politieke partijen een kilometerheffing voor het vrachtverkeer. Coalitiepartner PvdA wilde het Duitse systeem van de LKW-Maut in Nederland introduceren.

Voor de schatkist was dat aantrekkelijk, want de opbrengsten daarvan zouden ruim een miljard euro bedragen. Maar een kilometerheffing voor vrachtauto’s heeft geen enkel effect op de doorstroming op de weg en draagt niet bij aan het milieu.

Lastenneutraal

EVO en TLN vinden een kilometerheffing voor alle voertuigen alleen aanvaardbaar als die lastenneutraal is en als de opbrengsten daarvan worden geïnvesteerd in aanleg en onderhoud van wegen. Een in 2012 gehouden enquête onder de leden van EVO heeft dat standpunt nog eens bevestigd.

Kabinetsplannen

De PvdA wilde het verladende en vervoerende bedrijfsleven twintig cent per kilometer laten betalen. Uit de doorrekening van de kabinetsplannen bleek, dat als dat plan was doorgegaan, het de wegvervoersector meer dan een miljard euro per jaar zou hebben gekost.

Wanneer de invoering van een aparte kilometerheffing voor het vrachtverkeer in de plannen van de nieuwe coalitie terecht zou zijn gekomen, zou dat zeer ernstige gevolgen hebben voor de kosten van de logistieke operatie van duizenden bedrijven en voor nog eens duizenden transportondernemers en hun werknemers.

Verzet

EVO heeft zich samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) verzet tegen een heffing alleen voor vrachtauto’s, omdat dit alleen de overheidskas zou spekken en geen enkele bijdrage zou leveren aan een betere doorstroming op de weg.

Zo is er na de Tweede Kamerverkiezingen een brief geschreven aan de informateurs en de onderhandelaars van VVD en PvdA, waarin stond dat een kilometerheffing alleen aanvaardbaar is wanneer die geldt voor alle verkeer, dus ook voor personenauto’s.

Het kabinet besloot in deze kabinetsperiode geen kilometerheffing in te voeren, ook niet alleen voor vrachtauto’s.

Een betere doorstroming is alleen bereikbaar door meer asfalt aan te leggen en door de weg beter te benutten. Maar als het echt niet anders kan, dan is invoering van een kilometerheffing voor alle weggebruikers de laatste optie om de doorstroming te verbeteren. Daarnaast moet zo’n heffing budgetneutraal zijn.

Wel anders, maar niet méér betalen.