Volgens de Stichting VNB die namens FNV toeziet op naleving van de cao beroepsgoederenvervoer over de weg, hebben vrachtwagenchauffeurs die in de avond en nacht rijden alsnog vanaf 2009 recht op een 'nachttoeslag'. VNB baseert dit op een recente uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam over de interpretatie van artikel 37 van de cao. In artikel 37 van de CAO Beroepsgoederenvervoer 2012-2014 is bepaald: 'Per 1 januari 2012 wordt voor ééndaagse nachtritten voor diensturen gelegen tussen 20.00 uur en 04.00 uur een vergoeding van 2,48 euro per uur toegekend.'

Het venijn zit in het woordje 'nachtritten'.

TLN zegt: er moet gereden zijn over het nachtelijk uur (24.00 uur) heen.  Anders is het geen 'nachtrit'.

FNV zegt: elk uurtje tussen 20.00 en 04.00 uur is er één, dus een toeslag (ook voor 'avondritten').

De Amsterdamse kantonrechter besliste in dit interpretatiegeschil 'dat de nacht om 20.00 uur begint' terwijl eerder in 2006 de Kantonrechter in Terneuzen de mening was toegedaan dat 'de nacht niet eerder dan om 24.00 uur aanbreekt'.

Tsja, als de cao-partners geen duidelijke afspraken maken, dan moet de rechter dat maar doen.

Wat ik niet snap, is dat partijen na een eerdere uitspraak 2006 deze onduidelijkheid  in hun nieuwe cao's niet hebben weggewerkt. Zou er als TLN-lid niet blij mee zijn.

Wat betekent het voor verladers?

EVO-leden met tarieven die verbonden zijn aan de cao moeten alert zijn op een komende verhoging. Als dit echt een punt wordt (TLN gaat niet in hoger beroep) dan mogen vervoerders deze toeslag voortaan in hun tariefopbouw meenemen.