07-04-2014  Logistiek is vooral mensenwerk. Maar zorgt uw organisatie er wel voor dat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen? Bent u altijd op zoek naar nieuw talent? Of bent u te druk om in de huidige crisis het hoofd boven water te houden?

Goede mensen

Elke werkgever en leidinggevende zal het beamen: goede mensen zijn goud waard voor de organisatie. Een belangrijke vraag is dus: hoe vind je zulke mensen? En als je ze vindt – hoe behoud je die voor de organisatie?

Betrokkenheid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt telkens weer dat de prestaties van het bedrijf veel beter zijn als werknemers zich ‘betrokken voelen’. Betrokkenheid gaat over het gevoel goed geïnformeerd te zijn, gevraagd te worden om ideeën te delen én daarin serieus genomen te worden. Kortom, over een gewaardeerd lid van de ‘organisatiefamilie’ zijn.

Werknemers halen motivatie uit de vrijheid om taken naar eigen inzien in te vullen. Of uit het gevoel elke dag te leren. Maar ook uit het feit dat ze onderdeel zijn van een groter geheel dat ‘de moeite waard’ is. Het is daarom de taak van het management om de medewerkers hierin stimuleren en vooral niet te frustreren.

Jonge honden

Een goede opbouw van het personeelsbestand zorgt voor continuïteit. Het is daarom belangrijk om ook ‘jonge honden’ aan de organisatie te binden. In hun naïviteit stellen ze de moeilijke – en dus goede – vragen. Met hun energie en aanstekelijk enthousiasme kunnen ze iedereen op sleeptouw nemen. Met hun recente kennis en eigentijdse wereldbeeld kunnen ze de broodnodige vernieuwing brengen.

In tijden van crisis lijkt talentontwikkeling op een laag pitje te staan. Een bedrijf dat aan het ‘overleven’ is, denkt niet aan werving. Wie elke dag keihard moet werken krijgt weinig kans om te groeien. Maar nu we langzaam weer uit het dal omhoog krabbelen, mag uw talent niet langer een ondergeschoven kindje blijven.

HRM

HRM lijkt soms een puur administratieve afdeling die zich vooral bezighoudt met arbeidsvoorwaarden, de organisatie van functioneringsgesprekken en ziekteverzuim. Maar de ‘echte’ HR-manager is de sparringpartner van het management dat beleid bepaalt op het gebied van scouting, talentontwikkeling en stimuleren van betrokkenheid. Wordt het niet tijd voor een afspraak?