Dit is de eerste EVO-blog. De komende tijd worden met enige regelmaat bijdragen van EVO-medewerkers geplaatst. Vandaag de bijdrage van Marco Wiesehahn, beleidsadviseur Europa & Zeevaart.

16-04-2012  Vorige week hebben we binnen het verband van de Europese verladersorganisatie (ESC) belangrijke stappen kunnen zetten om met de Europese zusterorganisaties een vuist te maken in de debatten over het verplicht wegen van containers, de inzet van private bewakers op koopvaardijschepen en het reduceren van uitstoot van CO2 door zeeschepen.

De consultatie van de Europese commissie over de CO2-reductie is inmiddels door de verschillende landen councils op indentieke wijze ingevuld, waardoor hetzelfde signaal meerdere malen bij de commissie is geland. En het signaal is helder. Ga geen eigen systeem optuigen om alleen CO2 -reductie te bewerkstelligen bij zeevaart op Europa, maar zorg voor wereldwijd geldende regelgeving. En dat dan het liefst op stimulerende in plaats van bestraffende wijze.

De CO2 en andere perikelen vielen vorige week echter in het niet in vergelijking met de onrust die wordt veroorzaakt door de onnavolgbare acties van de giganten in de containerlijnvaart. Na de afgekondigde prijsstijgingen met 100 procent op de Azië-Europa Trade volgen nu in rap tempo bookingsstops op de trade Europa-Azië en superslowsteaming trajecten. Voor veel EVO-leden en mijzelf is dat in rationele termen onbegrijpelijk staaltje marktpolitiek. Wie er het slechtste van denkt, zou zomaar eens tot een voor rederijen pijnlijke conclusie kunnen komen. 

Deze week begint goed. Vanochtend bij EVO lid ‘Houtwerf’ in Zoeterwoude langs geweest en in de namiddag op de thee bij minister Hans Hillen om het piraterijdossier te bespreken. Dan vanavond in het vliegtuig, op weg naar het hol van de leeuw: de container liner conference in Londen.