12-11-2015  Nergens gaan de logistieke ontwikkelingen zo snel als in de informatietechnologie. Ondertussen wordt er op de logistieke werkvloer nog regelmatig gebruik gemaakt van papieren orders, facturen en vrachtbrieven. Is de logistiek echt zo conservatief of is er iets anders aan de hand?

Weerbarstig

Technologische innovaties binnen de logistiek zijn niet van de nieuwspagina’s af te slaan. De vraag is niet of er in supply chains iets gaat veranderen, maar wanneer. En door wie. De dagelijkse logistieke praktijk is echter weerbarstig. Een spraakmakend voorbeeld is de door TransFollow ontwikkelde digitale vrachtbrief waarvan de adoptie (nog) niet zo stormachtig is als je zou verwachten.

Emotie

Traditionele activiteiten laten zich niet zomaar vervangen door een digitale variant daarvan, hoe veel voordelen die ook biedt. De baten zijn doorgaans rationeel beargumenteerd; bijvoorbeeld dat het digitale afrekenproces een besparing van 70% met zich meebrengt. Echter de dagelijkse gebruikers hebben vooral emotionele bezwaren; ze vrezen een verlies aan houvast en flexibiliteit en voelen zich in een keurslijf geduwd.

Voordelen

Digitale procesverbeteringen zijn doorgaans nogal ‘eng’ gedefinieerd; we blijven hetzelfde doen maar dan digitaal. De echte voordelen liggen echter vaak op een heel ander vlak. Zo waren ooit de barcodes op artikelen handig bij de supermarktkassa voor een sneller en beter betalingsproces. Dat was mooi. Maar de echte voordelen zaten in de verbeterde kennis van de omzet en beheersing van de voorraad.

Stromen

Binnen de supply chain wordt de productstroom nog te vaak losgezien van de informatie- en geldstroom. Maar die drie stromen beïnvloeden elkaar in sterke mate. Bijvoorbeeld heeft een kostenverlaging in de informatiestroom als bijkomend voordeel dat de kosten per bestelling verlaagd worden. En volgens de formule van Camp kunnen er dan meer frequent kleinere hoeveelheden worden geleverd.

Klantwaarde

Nog een onderschat voordeel van de digitalisering komt uit de daarmee verzamelde informatie. Informatie is natuurlijk geen doel op zich. Maar vaak kan met die informatie nieuwe klantwaarde worden gegenereerd. Digitalisering is dan niet hetzelfde doen maar ietsjes beter; het draagt bij aan de concurrentiekracht van de organisatie.

Doel

Als we de echte waarde van digitalisering niet in kaart brengen dan blijven we vaak stuiten op de begrijpelijke emotionele weerstand van de onmiddellijk belanghebbenden. Immers die ervaren de voordelen niet onmiddellijk zelf. Het is aan u om de logistiekers mee te nemen in het ‘grotere doel’.

Bent u in staat om de digitale logistieke meerwaarde te realiseren?