In een snel veranderende wereld zijn innovaties aan de orde van de dag. Maar welke innovaties maken voor uw organisatie nu echt het verschil? Vreemd genoeg zijn dat vaak innovaties die op het eerste gezicht niet echt bedreigend lijken te zijn.

Innovatie lijkt soms wel het toverwoord voor alle bedrijfsproblemen. Begrijpelijk, omdat organisaties die zichzelf willen onderscheiden innovaties keihard nodig hebben. Maar wat is een ‘echte’ innovatie en wat is een door belanghebbenden opgeklopte hype?

Klantwaarde

Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat. Er is helaas geen glazen bol om te zien welke innovaties onze toekomst daadwerkelijk gaan beïnvloeden. Het enige handvat dat u bij de beoordeling van innovaties kunt gebruiken, is of deze significant bijdragen aan de klantwaarde die u wilt realiseren.

Dilemma

Focussen op klantwaarde is dus belangrijk. Maar het kan u ook op het verkeerde been zetten. In zijn veelgeprezen boek Het innovatiedilemma betoogt Harvardhoogleraar Clayton Christensen dat organisaties juist de boot kunnen missen door vooral naar de (huidige) klantwaarde te kijken.

Onderkant

Christensen laat zien dat innovaties vaak aan de ‘onderkant van de markt’ beginnen. Het zijn nieuwe producten die, gebaseerd op een andere technologie, veel minder kunnen dan de bestaande producten maar wel voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zo hadden bijvoorbeeld de eerste PC's maar een schijntje van de mogelijkheden van de grote mainframe computers. Maar PC's waren wel voor een veel breder publiek beschikbaar.

Groei

Gevestigde bedrijven voelen zich vaak niet bedreigd door dergelijke innovaties. Deze bedrijven richten zich immers niet op hun belangrijkste klanten en kunnen niet in de schaduw staan van de door hun geleverde klantwaarde. Door hun succes aan de ‘onderkant’ kunnen deze innovaties echter verder doorgroeien en zich ontwikkelen tot volwaardige en (door de innovatieve technologie) zelfs superieure producten. Vandaag de dag heeft iedereen een (zeer krachtige) PC - mainframe computers zijn verdwenen.

Logistiek

Bij het beoordelen van innovaties gaat het dus niet om de huidige stand van de technologie maar over hoe die zich kan ontwikkelen. En niet over de huidige klantwaarde maar over de nog onvervulde wensen van klanten zoals gemak en toegankelijkheid. In dat kader is het interessant om eens met andere ogen te kijken naar logistieke innovaties zoals 3D-printers, drones en robots. Waarschijnlijk vormen deze nu nog geen bedreiging voor uw organisatie. Maar de echte vraag is: welke potentie zit er in deze innovaties opgesloten?