07-03-2013  Vervoert, laadt of lost u gevaarlijke stoffen boven de vrijstellingsgrenzen? Dan heeft u een veiligheidsadviseur nodig. Dit kan iemand uit de eigen organisatie zijn, of een extern iemand. Deze wettelijke bepaling geldt ook voor zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen.

Zorginstellingen en gevaarlijke stoffen

Binnen zorginstellingen komt transport van gevaarlijke stoffen vaak voor. Zorginstellingen hebben vaak nevenlocaties en verzorgen transporten van en naar laboratoria. Er is echter niet altijd een goede inventarisatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden veiligheidsmaatregelen voor veilig transport en veilige opslag vaak niet of niet goed toegepast.

Vorig jaar bleek dat veel zorgorganisaties niet op de hoogte waren van het feit dat zij de beschikking moeten hebben over een veiligheidsadviseur. En als spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel kondigde de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) in 2012 aan dat zij zorginstellingen zouden inspecteren op naleving van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De conclusies van deze inspectieronde zullen naar verwachting halverwege 2013 bekend zijn. IL&T voert vanaf 1 januari jongstleden onaangekondigde inspecties uit.

EVO heeft haar leden uit de zorgsector vorig jaar goed geïnformeerd hoe zij aan deze wetgeving kunnen voldoen. Verschillende organisaties hebben de hulp ingeroepen van een EVO-veiligheidsadviseur.

Vrijstelling als argument

Als veiligheidsadviseur merk ik regelmatig dat het juist toepassen van ADR-voorschriften problemen kan opleveren. Dit is meestal geen onwil, maar onwetendheid over welke maatregelen moeten worden genomen en wat de voorschriften precies inhouden. Een veelgehoord argument, ook bij zorginstellingen, waarom niet aan specifieke ADR-regelgeving wordt voldaan, is: ‘wij hebben vrijstelling’. Bij doorvragen blijkt dan vaak dat niet duidelijk is waarvoor deze vrijstelling geldt. Een veel voorkomende misvatting is dat een ‘vrijstelling’ de organisatie vrijwaart van alle overige voorschriften. Dit is meestal niet correct.  Ook blijkt vaak dat wanneer een volgens de wetgeving juiste vrijstelling wordt toegepast, hier vaak beter een andere vrijstelling kan worden toegepast die meer past bij de logistieke organisatie.

Transport en opslag

Gevaarlijke stoffen en logistiek hebben een nauwe band. Maar die band wringt ook: voorschriften zorgen voor uitdagingen. Vanuit logistiek perspectief zijn deze vaak niet helemaal wenselijk, maar vanuit veiligheidsperspectief juist van groot belang en vaak wettelijk verplicht.

Ook het belang van ketenverantwoordelijkheid wordt niet altijd goed onderkend. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt voor iedere betrokkene verantwoordelijkheden met zich mee. Zo blijft een verpakker verantwoordelijk voor het verpakken van gevaarlijke stoffen.  Dit laatste lijkt vanzelfsprekend. Toch tref ik bij audits regelmatig verpakkingen met SZA (Specifiek Ziekenhuis Afval) aan, waarvan de deksel niet goed is afgesloten. Een voorbeeld van een veiligheidsrisico die voorkomen moet, maar vooral kan worden.

Hulp bij voldoen aan regelgeving

De zorg kent zijn eigen, zeer specifieke, aandachtsgebieden. In 2012 is het wel en wee van gevaarlijke stoffen in de zorgsector mij nog duidelijker geworden. Mijn ervaring is dat de meeste organisaties ook graag willen voldoen aan de voorschriften, maar niet weten waar ze moeten beginnen en hoe zij dat doen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het IL&T-onderzoek. Een ding is zeker: er is werk aan de winkel, en daar help ik onze leden graag bij.