In de periode 2017-2023 zal de provincie Zuid-Holland getuige zijn van een drietal grote infraprojecten; de aanleg van de Blankenburgtunnel, de Rijnlandroute en de A16 Rotterdam (voorheen A13/A16). Hiermee wordt een enorme inhaalslag gemaakt in de bereikbaarheid van deze provincie.

Volwaardig alternatief

EVO heeft jarenlang gelobbyd voor deze en andere projecten. De lobby werd gevoerd bij diverse gemeenten, de provincie Zuid-Holland, bij het rijk en in de Tweede Kamer. Het resultaat mag er zijn. Met de aanleg van deze infrawerken zal de bereikbaarheid behoorlijk toenemen. De Blankenburgtunnel, een vierbaans verbinding onder de Nieuwe Maas, zal de A15 ter hoogte van de Botlek met de A20 verbinden. Hierdoor zal de Rotterdamse haven over een volwaardig alternatief beschikken. Tevens zal de Rotterdamse haven beter economisch verbonden worden met het Westland en de regio Haaglanden. De A16 zal de doorstroming in en rondom Terbregseplein verbeteren. Met deze projecten is een bedrag van bijna twee miljard euro gemoeid.

We zijn er nog niet

Ondanks deze investeringen, de recente openstelling van de A4 Delft-Schiedam en de verbreding van de A15 bij Rotterdam, zijn we er nog niet in Zuid-Holland. Om de provincie structureel de komende decennia bereikbaar te houden dient nog een aantal flinke investeringen te worden gepleegd. Zo moet de doorstroming op de A15 tussen Rotterdam en Duitsland flink worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor de A20 Rotterdam-Gouda. En de Corridor Rotterdam-Antwerpen dient de komende jaren te worden ontwikkeld waarbij niet alleen gekeken moet worden naar de infrastructuur maar naar de gehele economische ontwikkeling.