01-06-2017  De blokkade van raffinaderijen en brandstofdepots in Frankrijk is ten einde. Vakbond CGT, Confédération générale du travail, heeft hiertoe besloten na een constructief overleg met de nieuwe minister van transport Elizabeth Borne.

Bevoorrading

Het zal enige dagen duren voordat de ruim negenhonderd getroffen pompstations weer zijn bevoorraad. Met name in de regio Parijs is de behoefte aan bevoorrading groot.

Huidige situatie

Een overzicht van de huidige situatie bij de pompstations is hier te vinden: http://penurie.mon-essence.fr/w/