05-03-2013  Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deed op 1 maart uitspraak in een zaak tussen een autohandelaar en de Belastingdienst. De autohandelaar had met een van zijn auto’s uit de bedrijfsvoorraad op de openbare weg gereden, zonder dat het handelaarskenteken duidelijk zichtbaar was. De Belastingdienst legde vervolgens een naheffingsaanslag op van 407 euro en een boetebeschikking van hetzelfde bedrag. Hiertegen ging de autohandelaar met succes in verweer.

Handelaarsregeling

De hoofdregel bij de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 is dat de houder van het kenteken van een motorrijtuig verplicht is daarvoor belasting te betalen, tenzij het kenteken van het voertuig is geschorst. Autohandelaren kunnen echter gebruikmaken van een bijzondere regeling als een motorrijtuig deel uitmaakt van de handelsvoorraad. Deze handelaarsregeling geeft een voordeliger belastingtarief. Daartegenover staat dat alleen met een dergelijk motorrijtuig mag worden gereden als het voertuig is voorzien van een handelaarskenteken. Dit zijn de bekende groene kentekenplaten.

Losgelaten plakband

In deze zaak stelde de autohandelaar dat hij de handelaarskentekenplaten wel had bevestigd, maar dat het kenteken aan de voorzijde omlaag was geklapt omdat het plakband had losgelaten. Daarmee voldeed de autohandelaar niet aan de eisen die de wet aan de handelaarsregeling stelt en gelden de gewone regels voor motorrijtuigenbelasting.

Dubbele bestraffing

Ondanks dat het Hof oordeelde dat de belastinginspecteur terecht een naheffing voor de motorrijtuigenbelasting had opgelegd, vond de rechter dat de boete niet terecht was opgelegd. De autohandelaar stelde namelijk daarnaast dat de naheffing in combinatie met de boete disproportioneel was en in strijd met het Europees recht.

‘Criminal charge’

Het Hof bevestigt dit en stelt dat de naheffingsaanslag in dit geval dient als straf en dat een boete naast de naheffing een dubbele bestraffing zou inhouden. Een dubbele bestraffing is volgens het Hof in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ook wel ‘criminal charge’ genoemd.

Boetebeschikking vernietigd

Het Hof vermindert op grond van de omstandigheden van dit geval de naheffingsaanslag tot een bedrag van 350 euro en vernietigt de boetebeschikking.