11-08-2016  De ILT controleert sinds kort of bestuurders tijdens de dagelijkse rust het voertuig verplaatst hebben. Dit doen ze op basis van de snelheidsgegevens per seconde geregistreerd door de tachograaf. De eerste boete is inmiddels uitgedeeld.  

Verder beladen

De eerste boete voor het verplaatsen van het voertuig tijdens de verplichte, dagelijkse rust is een feit. De chauffeur in kwestie had zijn voertuig tijdens de verplichte rustperiode zeven maal verplaatst om het voertuig verder te beladen.

Geregistreerde activiteit

De op de bestuurderskaart geregistreerde activiteit (rust) komt niet overeen met de werkelijk uitgevoerde activiteit (ander werk.) Dit leverde de werkgever en de werknemer een zogeheten “voornemen tot boeteoplegging op” van respectievelijk 4.400 en 1.500 euro.