19-01-2016  Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of  (laten) vervoeren. Dit bericht de inspectiedienst op zijn website.

Belang van de veiligheidsadviseur

Dat het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen in Nederland het veiligst ter wereld is, komt volgens EVO mede door de vele veiligheidsadviseurs die bij handels- en productiebedrijven werken. De aanleiding voor het handhavend optreden is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag nog voor verbetering vatbaar is.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en bovendien de naleving van de voorschriften adequaat heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

 • de algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • de opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • de controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Drie maanden

Een  onderneming krijgt slechts  drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mocht dat na die periode niet zijn gebeurd, dan kan dit leiden tot dwangsommen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:

 • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
 • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
 • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
 • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

EVO helpt

Indien bedrijven twijfels hebben over de inhoudelijke kwaliteit van de huidige eigen of ingehuurde veiligheidsadviseur biedt EVO een breed pallet aan diensten om deze twijfel weg te nemen. Variërend van een Quickscan om te beoordelen of de onderneming ‘inspectie-proof’ is tot verdiepingscursussen voor interne veiligheidsadviseurs en bijvoorbeeld de inhuur van een externe veiligheidsadviseur.

EVO is marktleider op het vlak van werken met gevaarlijke stoffen. De kwaliteit van de werkzaamheden van de veiligheidsadviseurs van EVO wordt door de klanten gewaardeerd met een 8,3.