15-09-2011  De Botlekbrug krijgt een spitsregime. Het wordt per 1 oktober ingesteld om de doorstroming op de A15 te bevorderen.

Drukke vaarweg

Het Havenbedrijf heeft deze maatregel genomen in nauw overleg met de scheepvaart. De Oude Maas is een van de drukste vaarwegen van Europa. Bij de Botlekbrug komt het verkeer van de Nieuwe Waterweg, het Hartelkanaal, de Oude en de Nieuwe Maas samen. Minder dan twee openingen per uur is niet wenselijk. Daarvoor is het te druk met de scheepvaart en de stroming te complex.

Opening tijdens de spits

De scheepvaart die een opening nodig heeft tijdens de spits moet zich één uur van te voren  melden bij de brugwachter van de Botlekbrug. De Verkeerscentrale Rotterdam en de brugwachter werken samen om de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten passeren tijdens een brugopening.

Uitzonderingen

Tijgebonden schepen mogen, indien nodig, ook passeren buiten de vaste momenten. Tijdens het spitsregime mag alléén de beroepsscheepvaart gebruikmaken van de brugopening. Bij onvoorziene omstandigheden en in het kader van de veiligheid kan de brugwachter altijd besluiten de brug te openen buiten de vastgestelde openingstijden.

Openingstijden Botlekbrug tijdens het Spitsregime

Maandag tot en met vrijdag, vaste openingen:

  • ’s morgens 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 en 8.30 uur
  • ‘s middags 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 en 17.30 uur

Het spitsregime is niet van kracht tijdens de weekenden, feestdagen en vakantieperiodes in de regio Rotterdam. De nieuwe openingstijden worden na een half jaar geëvalueerd met de betrokken partijen.