02-11-2012  Volgens de bouwsector wordt er door de overheid veel minder dan noodzakelijk geïnvesteerd in nieuwe wegen, openbaar vervoer en vaarwegen. Daarom is de sector een radiocampagne gestart waarin ze zich onder meer verzet tegen overheidsbezuinigingen op aanleg en onderhoud van infrastructuur.

Het gaat op dit moment dramatisch slecht in de bouw- en infrasector. Het aantal faillissementen volgt elkaar in hoog tempo op. Volgens Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, heeft de bouw dan ook dringend een nieuwe impuls nodig.

Motor

Nederland moet volgens hem beseffen dat het alleen maar kan winnen door te investeren in de sector. De bouw moet volgens Brinkman weer de economische motor van ons land worden.

De bouwsector noemt het in dit licht ‘zorgwekkend’ dat de Rijksoverheid van plan is de komende vijftien jaar zeventien miljard euro te bezuinigen op aanleg en onderhoud van infrastructuur.

Hierdoor zou de kwaliteit van de infrastructuur verslechteren en zouden de files weer toenemen.

Investeren

De bouwsector roept de overheid dan ook op hier niet op te bezuinigen. Investeren in infrastructuur is niet alleen goed voor de bouw- en infrasector, maar ook van groot belang voor de Nederlandse economie, aldus de sector.