Bouwlogistiek: Centraal versus decentraal, that is the question

Logistieke hub voorkomt spitsvertragingen

10-11-2017 Koninklijke VolkerWessels onderneming Visser & Smit Hanab (VSH) is aannemer op het gebied van (ondergrondse) verbindingen, netwerken en installaties voor water, energie en (petro)chemie. Vanuit Benthuizen wordt Zuid-Holland, Noord-Holland en een deel van Utrecht en Zeeland bediend. De meeste monteurs van VSH nemen hun bus mee naar huis. Om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, komen de monteurs dan ook meestal eerst vanuit huis naar de zaak. Een opdracht in Rotterdam kan ertoe leiden dat monteurs tijd verspillen in de spits.

Het bedrijf wil overbodige vertragingen voorkomen en zoekt een oplossing. Via het contact met de Verkeersonderneming komt VSH in aanraking met de mogelijkheden van het Beter Benutten programma.

Logistieke hub

De opdracht is zo groot dat de medewerkers naast het woon-werkverkeer ook nog dagelijks ritten van Rotterdam naar Benthuizen moeten verrichten om materialen te halen. “Om te voorkomen dat er veel tijd verloren gaat met rijden en spullen ophalen, hebben wij een opslagruimte in Rotterdam in gebruik genomen die als logistieke hub dienst gaat doen. ’s Avonds en ‘s nachts worden de spullen die de monteurs de volgende dag nodig hebben vanuit Benthuizen naar deze hub gebracht. “ Vertelt Wilbert Kooistra, materieel coördinator en nauw betrokken bij het project.

Daarnaast ligt er op deze hub ook nog een kleine (grijp)voorraad van spullen die de monteurs vaak nog hebben. De monteurs hoeven zo s ’morgens en op de dag zelf alleen nog maar naar deze hub te rijden om daar hun spullen op te halen en kunnen dan direct doorrijden naar het werk. Zo worden overbodige ritten voorkomen.

Het prijskaartje

VSH zet aan de Giessenweg in de Spaanse Polder in Rotterdam een 6 meter container neer, waarin ze haar materialen voor de monteurs dagelijks aflevert. Nu staan er inmiddels enkele units en porto-cabins, waarin bijvoorbeeld ook uitvoerders etc. kantoor kunnen houden.

“De subsidie vanuit het programma Beter Benutten was mooi meegenomen maar dat was voor ons niet de belangrijkste reden om bovengenoemde veranderingen door te voeren. De grootste besparing zit hem in de efficiëntere inrichting van de werktijd.” verduidelijkt Kooistra.

18 wagens minder

Deze nieuwe manier van werken leidt ertoe dat er elke werkdag 18 wagens minder in de spits rijden, dat er fors minder CO2 wordt uitgestoten (per auto wordt per week een tank minder brandstof verbruikt), maar ook gaat de productiviteit van de medewerkers omhoog. Een ander voordeel is dat men minder te laat komt bij de klant, omdat er minder in de file gereden hoeft te worden. Berekend is dat de nieuwe manier van werken ongeveer ¾ uur per persoon per dag scheelt. Dat komt op jaarbasis neer op ongeveer 2.500 uur.

Collega’s

Kooistra ziet ook een kanttekening: “Als ik één nadeel moet benoemen, dan is dat de nieuwe manier van werken er wel toe heeft geleid dat het contact tussen de monteurs onderling wat minder is geworden. Maar dat lossen we op de door de maandelijkse toolbox-bijeenkomsten. En door de monteurs regelmatig van ploeg te laten wisselen.

Lessons learned

“Het is van belang de medewerkers vanaf het begin af aan betrokken te hebben bij de veranderingen. Geef duidelijk aan wat het doel is van de voorgestelde verandering en wat het qua kosten oplevert. Luister ook goed naar je medewerkers als ze met nuttige suggesties komen en doe daar dan ook direct wat mee. Motiveer mensen om anders te gaan denken. Daarnaast moet je het proces wel bewaken en er zeker in het begin bovenop blijven zitten omdat men anders snel vervalt in het oude/bekende patroon. Het welbekende: we het zijn gewend om het altijd op deze manier te doen”.

Beter benutten en evofenedex

evofenedex werkt nauw samen met een aantal partijen in den lande om het Beter Benutten programma uit te rollen. In de regio Haaglanden fungeert Bereikbaar Haaglanden als belangrijke aanjager voor het Beter Benutten programma. Bijgaand project is mede dankzij hun inzet en kennisdeling tot stand gekomen.

Weten of het Beter Benutten-project ook voor jou interessant kan zijn?