22-04-2011  In 2010 werd in Nederland 586 keer aangifte gedaan van diefstal van lading.  Bovendien werd in 113 gevallen aangifte gedaan van diefstal van lading inclusief het voertuig waarmee het getransporteerd werd.

Ook werden er 266 pogingen tot diefstal geregistreerd. Hiernaast werden in 2010 nog 286 vrachtauto’s, aanhangers en opleggers gestolen zonder lading.

Verreweg de meeste ladingdiefstallen vonden plaats in het zuidoosten van Nederland. Vooral Venlo, Eindhoven en Heerlen zijn hot spots voor het zeilen snijden.

Voertuigen met of zonder lading werden vooral gestolen in Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Dit blijkt allemaal uit een rapportage van het KLPD.

In de loop van 2010 zijn maatregelen genomen om meer gegevens over ladingdiefstallen te verzamelen.

Het KLPD heeft begin 2010 een verbeterd systeem hiervoor in gebruik genomen, verzekeraars hebben sinds 1 januari 2011 een gezamenlijk meldingssysteem transportcriminaliteit en EVO en TLN stimuleren hun achterban om alle gevallen van criminaliteit en dreiging te melden.

Door deze voortdurende verbeteringsslag zijn de cijfers over 2010 niet goed te vergelijken met die van eerdere jaren.