Brabantse steden passen leges milieuzone aan1-12-2011  De gemeenteraden vanTilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven hebben besloten om per 1 januari 2012 de leges voor ontheffingen milieuzone te verhogen. In Breda is dit nog onder voorbehoud van de instemming van de gemeenteraad op 22 december.

Daarnaast worden vanaf die datum leges ingevoerd voor het in behandeling nemen van aanvragen voor ontheffingen op de levertijd van een nieuwe schone vrachtauto en voor de hardheidsclausule. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor verzoeken voor verlenging van een bestaande ontheffing.

De leges voor de ontheffing hardheidsclausule gelden per aanvraag en per kenteken. Eindhoven en ’s-Hertogenbosch passen de leges voor dagontheffingen aan conform de loon- en prijsdindex. Breda en Tilburg verhogen de leges voor een dagontheffing niet.

Het schema laat zien welke leges voor ontheffingen per 1 januari 2012 moeten worden betaald in de vier steden.