18-01-2012  In een brandbrief aan minister Schultz over de voortgang van de planstudie Twentekanalen en tweede sluiskolk bij Eefde hebben de provincies Overijssel, Gelderland, de regio Twente en het georganiseerd bedrijfsleven, verenigd in de werkgroep Twentekanalen - waarvan ook EVO deel uitmaakt - aangedrongen op snelle voortgang bij de capaciteitsuitbreiding van de sluis bij Eefde en de verruiming van de Twentekanalen naar klasse VA.

Schade

Door het naar beneden vallen van de sluisdeur van de sluis Eefde op 3 januari is nogmaals duidelijk geworden hoe kwetsbaar door het ontbreken van een Tweede Sluiskolk de bereikbaarheid over water van de havens aan het Twentekanaal is. Het gaat om plaatsen als Hof van Twente, Lochem, Almelo, Enschede en Hengelo. De stremming van het Twentekanaal levert voor het bedrijfsleven (schippers, verladers en overslagbedrijven)  een miljoenenschade op. Rijkswaterstaat werkt aan een noodvoorziening waardoor schepen over drie weken de sluis weer kunnen passeren. Rijkswaterstaat verwacht dat pas over 8 weken de sluis weer volledig in gebruik is.

Uitbreiding

De organisaties dringen bij de minister aan op versnelling van de procedure. Het voorkeursbesluit van de minister is al enkele keren uitgesteld en staat nu gepland voor 2012. De capaciteitsuitbreiding bij Eefde is van belang vanwege de lange wachttijden bij de sluis. Daarnaast heeft de huidige sluis een te hoge drempel waardoor bij laag water het schutten nog langer duurt en de wachttijden oplopen.  Om dit probleem aan te pakken is er voor de uitbreiding van de sluis met een Tweede Sluiskolk een planstudie gestart. Ook de verruiming van de kanaalgedeelten tussen sluis Delden en de havens van Hengelo en Enschede en het Zijkanaal naar Almelo is noodzakelijk om grotere schepen op het kanaal toe te laten.