04-01-2016  Het jaar 2015 is afgesloten met een brandstofprijs van 0,9451 euro per liter, exclusief btw. Dit is de laagste prijs sinds zes jaar.

Gemiddelden

Begin vorig jaar bedroeg de gemiddelde weekprijs 1,0608 euro per liter om vervolgens in mei te stijgen naar 1,1517 euro per liter. In augustus daalde de prijs weer naar 1,0264 euro per liter om medio december onder de één euro te zakken. Over het hele jaar genomen is de gemiddelde literprijs 1,0856 euro per liter. In 2014 heeft EVO haar overzichten van de brandstofprijzen 86 keer gewijzigd en in 2015 117 keer.

Oorzaken

De dalende prijs heeft een aantal oorzaken: de hoge productie van schaliegas in de VS en de stagnerende vraag naar olie in China vanwege een achterblijvende economie. Ook het besluit van de Opec-landen om de productie van olie te handhaven in 2014, waarvan het effect doorijlde in 2015, speelt een rol. Bovendien verhoogden de Opec-landen het productieplafond omdat zij geen marktaandeel willen verliezen. Het feit dat Iran weer toegang krijgt tot de oliemarkt en de productie opschroeft, is ook een oorzaak van de dalende brandstofprijs.

Verwachting

De verwachting is dat een vat Brentolie (159 liter), de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden Oosten, niet meer boven de 100 dollar komt. Het Centraal Planbureau verwacht dat de prijs van een vat Brentolie circa 50 dollar blijft. De kredietbeoordelaar Moody’s heeft zijn prijsverwachting voor een vat Brentolie verlaagd tot 43 dollar.