17-05-2013  Van de 108 bedrijven die in juni 2012 niet voldeden aan de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, hebben er 62 hun zaken nog steeds niet op orde. Dit meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze week. EVO vindt de berichtgeving hierover in diverse media niet terecht.

Goedkeurend inspectierapport

Van de 108 ‘niet goedgekeurde’ bedrijven voldoen veertig bedrijven inmiddels geheel aan de vergunningomschrijving. Zij hebben een goedkeurend inspectierapport gekregen. In sommige gevallen hebben zij zelf gekozen voor verandering van de activiteit, waardoor zij binnen de vergunningeisen bleven.

Goede brandblusinstallatie

Dertig andere bedrijven hebben ook een voldoende dekkende vergunning en ook een goede brandblusinstallatie. Hoewel zij wat betreft veiligheid dus aan de goede kant zitten, kon het certificerend bedrijf geen honderd procent duidelijkheid verschaffen aan ILT. Weer andere bedrijven bleken wel degelijk aan de eisen en de veiligheid te voldoen, maar deze informatie was niet aan ILT doorgegeven. Bij elkaar zijn het dus tegen de 80 bedrijven die een adequate vergunning hebben.

Kleine onvolkomenheden

De rapportage die staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, biedt geen inzicht of bedrijven veilig werken, maar laat zien of bedrijven en hun toezichthoudende overheden voldoen aan de voorschriften voor brandveiligheid. Hierbij blijkt het veelal te gaan om kleine onvolkomenheden (bijvoorbeeld in ontwerp) die de doelmatigheid van de blusinstallatie niet beïnvloeden en administratieve verplichtingen die daarbij horen. Het certificerend bedrijf achtte zichzelf daarom niet bevoegd 100 procent duidelijkheid over de goedkeuring te verschaffen.

Lange trajecten

Een aantal van deze bedrijven zit bovendien midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie. Vaak zijn dit trajecten waar veel tijd mee is gemoeid. Het bevoegd gezag hanteert zeer lange behandeltermijnen, waardoor het geen goedkeurend rapport kan geven. Dit betekent echter niet dat er sprake is van onveilige situaties. Op de lijst met 30 bedrijven waar de juiste vergunning of een inspectierapport ontbrak, staan ook bedrijven met een prima functionerende en doelmatige brandblusinstallatie. De staatssecretaris bevestigt dit.

Goede kant

Volgens EVO gaat het dus de goede kant op, maar meent dat certificerende instellingen meer duidelijkheid zouden moeten kunnen geven. EVO gaat er vanuit dat de overgebleven bedrijven zeer snel van de lijst af zullen zijn en ondersteunt haar leden waar mogelijk met advies en begeleiding.