Brede aanpak files tussen Amsterdam en Hoorn

Rekening gehouden met leefbaarheid, duurzaamheid en landschappelijke waarden

25-6-2019  De ‘Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn’ en het milieueffectrapport liggen tot en met 31 juli 2019 ter inzage. Hierin staan de resultaten beschreven van een studie naar een brede aanpak voor verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. Deze studie is uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met regionale overheden. Als evofenedex hebben wij hiervoor structureel inbreng geleverd en wij herkennen in het ontwerp onze inbreng.

Voor het hoofdwegennet voorziet de ‘Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn’ in:

•    Ingebruikname van bestaande extra rijstroken in de Coentunnel
•    Verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen de knooppunten Coenplein en Zaandam
•    Ombouw van het knooppunt Zaandam
•    Vervangen van de spitsstrook tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting A7 naar Purmerend-Zuid in beide rijrichtingen door een volwaardige derde rijstrook
•    Verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen de aansluitingen 4 Purmerend-Zuid en 6 Purmerend-Noord, rijsnelheid van 100 km/u en met een nieuwe parallelstructuur op het onderliggende wegennet ten oosten van de A7
•    Aanleggen van een spitsstrook tussen Hoorn-Noord en Avenhorn in beide richtingen, waarbij in de spits 100 km/u en buiten de spits 130 km/u geldt

Combinaties van maatregelen

Tussen Amsterdam-Hoorn zijn filemeldingen dagelijks aan de orde, met name op de A7 en de A8. Door de toenemende stroom woon-werkverkeer zijn eerdere maatregelen - zoals de Tweede Coentunnel, de A5 Westrandweg en de spitsstroken op de A7 - niet voldoende om files nu en in de toekomst te voorkomen.
Daarom is in 2015 besloten een studie te doen naar een brede aanpak voor verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. Binnen de studie is gekeken naar combinaties van maatregelen aan het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet, gecombineerd met openbaar vervoer, fietsnetwerk en mobiliteitsmanagement. Maatregelen die de verkeersdoorstroming verbeteren en waarbij ook rekening is gehouden met leefbaarheid, duurzaamheid en de landschappelijke waarden in de regio.

Inloopbijeenkomsten

Op 2 juli (Purmerend/Beemster), 3 juli (Zaanstreek/Waterland) en 4 juli (Hoorn) zijn er inloopbijeenkomsten. Daar wordt informatie gegeven over het proces en de inhoud van de maatregelen, en de effecten die deze hebben op verschillende thema’s.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder